BRUNTÁL | Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda letos slaví 25 let od svého založení. Při té příležitosti proběhlo v pátek 6. října slavnostní setkání vedení centra, zástupci města jako zřizovatele, se zástupci spolupracujících organizací a dalšími partnery.

Foto: MěÚ Bruntál

V rámci programu, který probíhal od 14.00 hodin ve společenském sále centra, zazněla spousta zajímavých informací. Vše zahájila projevem ředitelka Jarmila Šíblová. Která vyzdvihla týmovou práci všech zaměstnanců. Pochválila nadčasovost stavby, která byla dokončena v roce 1992. Upozornila na vysokou kvalitu služeb pro seniory, za níž bylo centrum již několikrát oceněno.

Následně dostal slovo Pavel Rapušák. Ten zde byl nejen jako odborník na místní historii, ale také jako někdejší pracovník sociálního odboru, jenž se zasloužil o to, že bylo centrum v Bruntále postaveno. „Byl to tehdy úspěch. V poslední pětiletce před rokem 1989 se v republice postavily pouze dva domovy důchodců a to v Krnově a v Bruntále,“ vzpomínal Pavel Rapušák. Nejblíže nabízel služby seniorům domov důchodců v Karlovci, který musel ustoupit stavbě Slezské Harty. To pomohlo prosadit plán vybudovat v Bruntále zcela nové centrum, jehož zázemí pro klienty i personál stále odpovídá požadovaným normám.

Na podmínky, v kterých se pracovalo před otevřením bruntálského centra v domově důchodců v Karlovci, vzpomínala nad dobovými fotografiemi Dagmar Svobodová. Domov sídlil ve dvou budovách od sebe vzdálených 250 metrů. Budovy byly bez výtahu a každá měla jednu koupelnu v přízemí. Uživatelé si v pokojích sami přitápěli.

„Chovali prasata, slepice, pěstovali zeleninu, dvakrát za rok měli zabíjačku, starali se o okrasný park. Muži chodili k rybníku chytat ryby, ženy se věnovaly ručním pracím,“ popisovala tehdejší život v domově důchodců Dagmar Svobodová, která také společně s ředitelkou centra sociálních služeb pro seniory Pohoda Jarmilou Šíblovou přiblížila důležité mezníky ve vývoji bruntálského centra a o současné nabídce aktivizačních činností pro seniory pohovořila Marcela Matúšů.

Slavnostní setkání bylo poslední významnou připomínkou jubilea, které zaměstnanci centra již oslavili se svými klienty v červnu v rámci Dne seniorů.

Zdroj: MěÚ Bruntál