KRNOV | Ve dnech konání adventních trhů, od 3. do 9. prosince, bude platit zákaz parkování na placených parkovištích na Hlavním náměstí, a to po celé délce jeho východní a severní strany a u Radničního restaurantu. K dispozici budou jen parkovací místa určená imobilním osobám naproti cukrárny Algida.

Foto: ilustrační – Pixabay

Parkovací místa budou určena pro automobily účinkujících, organizátorů a prodejců. Omezení parkování na Hlavním náměstí začne platit v neděli 3. prosince v 6 hodin a skončí v sobotu 9. prosince ve 24 hodin. Pokud občané, zvyklí parkovat na Hlavním náměstí, mají zakoupenou parkovací kartu, je dobré vědět, že ta platí po celou dobu na ní vyznačenou na všech placených parkovištích ve městě. Mohou tedy využít placených parkovacích míst v blízkosti Hlavního náměstí, ve Štursově ulici nebo u pošty na náměstí Minoritů.

Ve vybraných dnech se bude zákaz parkování týkat i parkoviště v blízkosti hasičské zbrojnice, u křižovatky ulic Purkyňovy a U Požárníků. Parkovat zde bude zakázáno v úterý dne 5. prosince od 13 do 18 hodin.

V neděli 3. prosince navíc dojde k celkové uzavírce komunikace na severní straně Hlavního náměstí, a to v době od 13 do 18. hodin.

Zdroj: MěÚ Krnov