KRNOV | „V červnu 1945 bylo 3000 německých obyvatel Krnova – žen, dětí a starců – donuceno k hladovému pochodu do Králík. Asi 300 z nich přišlo o život.“ Tento text v češtině a němčině je společně s názvy obcí a měst, přes které pochod vedl, vytesán do žulové desky, která byla v pondělí 11. září slavnostně odhalena v zahradě spolkového domu v sousedství synagogy. 

Foto: MěÚ Krnov

Výrobu a instalaci pamětní desky financovali němečtí rodáci, pozemek jim poskytl Jesenický horský spolek. O připomínku hladového pochodu, který se odehrál v době divokého odsunu, krajané usilovali od doby vzniku tradice Česko-německého týdne v Krnově, intenzivněji pak od roku 2011, kdy byly poprvé v místním tisku zveřejněny vzpomínky jedné z účastnic pochodu, Marii André, které přeložila Květoslava Kukelková.

„Jako představitel spolku jsem často slyšel vzpomínky přeživších, ale doba ještě nebyla zralá, aby se o tom otevřeně mluvilo. Také předsudky vůči nám byly na počátku naší spolupráce s městem Krnovem v roce 1995 tak velké, že mě ani ve snu nenapadlo, že by mohlo k této události dojít. Situace se nyní změnila a zamlčovaná fakta se dostávají ve známost. Památníkem chceme dosáhnout, aby se na tuto událost nezapomnělo. Není to žádné obvinění, jen si přejeme, aby se takové věci už nikdy neopakovaly. A jsem velmi rád, že po dvaasedmdesáti letech můžeme zažít to, co jsme dlouho chtěli. Naši mrtví nebudou zapomenuti, přeživším bude dovoleno tento památník odhalit a dostane se mu požehnání,“ uvedl u slavnostního odhalení pamětní desky Kurt Schmidt ze spolku Heimatkreis Jägerndorf.

Účastníky hladového pochodu, kteří památník odhalili, byli Günter Klemenz a sourozenci Titzovi, Helga Rügamer, Walter Titze a Edith Bachman, všichni rodáci z Krnova, tehdejšího Jägerndorfu, kterým v době divokého odsunu bylo od jednoho roku do sedmnácti let. Požehnání se ujali zástupci Českobratrské církve evangelické, římsko-katolické církve, řádu minoritů i židovské komunity.

Vedle obětí hladového pochodu neopomněl Kurt Schmidt vzpomenout také na útlak katolických a evangelických duchovních v době druhé světové války, na průvod dvou tisíc vězňů z Osvětimi, který v lednu roku 1945 procházel přes Krnov, a především na židovské obyvatele města, kteří nestihli nebo nemohli před rokem 1938 odejít do zahraničí a zachránit si život a stali se oběťmi holocaustu. V souvislosti s židovskou tragédií ocenil vstřícnost Jesenického horského spolku, který umožnil umístit pamětní desku v prostoru jeho zahrady v areálu synagogy. Původním přáním krajanského spolku přitom bylo, aby deska byla umístěna na městském pozemku. Projednávání této záležitosti v zastupitelstvu města se ale protahovalo a tak se krajané, s ohledem na svůj věk a zdravotní stav, který jim v příštích letech možná už nedovolí do rodného města zavítat, rozhodli pro náhradní řešení.

„Kurt Schmidt řekl, že je rád, že se dnes dožívá aktu, na který čekal mnoho let a který symbolicky do jisté míry uzavírá to, o co se naši němečtí přátelé snažili od roku 1995. Mezi občany Krnova a v zastupitelstvu města byly diskuse, zda deska ano, nebo ne, které místo je či není vhodné. Já osobně volbu místa, na kterém deska je, považuji za volbu šťastnou. Spojení desky s pozemkem vedle jedné z mála synagog, která byla v českém pohraničí uchráněna před zničením, není spojením špatným. Symbolicky se tady protíná to, čeho jste někteří z vás byli svědky. Věřím, že dnešní odhalení pamětní desky je historickou událostí, která nezapadne. Deska je symbolem, že dlouholetá snaha Kurta Schmidta a jeho spolupracovníků má smysl, je symbolem pravého usmíření,“ řekl místostarosta Michal Brunclík.

Odhalení pamětní desky bylo součástí 23. ročníku Česko-německého týdne, který byl oficiálně zahájen v pondělí 11. září přijetím na radnici, kde rodáky přivítala starostka Jana Koukolová Petrová a další zástupci města. V dalších dnech mají na programu návštěvu Opolí, Jeseníků, Opavska, Hlučínska, Jeseníku, Úvalna a Zátora. V Krnově je ještě čeká čtvrteční setkání se studenty v synagoze u příležitosti prezentace žákovského projektu na téma 500 let reformace ve Slezsku a týden bude ukončen sobotní večerní bohoslužbou. Krnov rodáci opustí v neděli 17. září.

Zdroj: MěÚ Krnov