MSK | Prací ve školní firmě budou mít studenti možnost získat potřebné vědomosti a dovednosti důležité pro jejich budoucnost ve světě podnikání.

Zdroj: MSK

Prakticky si vyzkouší své odborné znalosti, zapojí se i do vedení firmy, povinné administrativy, financování, PR, vedení dokumentace pacienta, naučí se pracovat s objednávkovým systémem.
Základem školní ordinace je stomatologická sestava s křeslem doplněná rentgenovým přístrojem s nepřímou digitalizací obrazu. Doplňuje je další technologické vybavení jako např. kompresor, autokláv, pískovací přístroj a další.
Zdroj: MSK

Zdroj: MSK

Zdroj: MSK