OSOBLAŽSKO | Již počtvrté letos studenti Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně zavítají do osoblažských Pelhřimov, aby na místě zaniklé obce vlastníma rukama proměnili své návrhy ve skutečnost. V minulých ročnících workshopu Dílna postavili útulny pro poustevníky, letos se zaměří na duchovno.

Foto: Ivo Dokoupil

Letošním tématem studentské letní školy je modlitba krajině. Stranou civilizačního ruchu tak studenti dostanou prostor ve svých návrzích reflektovat individuální spiritualitu a životní postoje, které následně přetaví do konkrétní realizace. Objekty v krajině se stanou vyjádřením spirituality a duchovních hodnot nastupující generace.

 “Současná společnost řeší množství globálních témat, od klimatických změn, pandemie koronaviru až po válečné konflikty a jejich důsledky. Na každého z nás dopadají tato témata různou měrou. Člověk přirozeně hledá naději a také ticho či vnitřní harmonii v návratu k přírodě nebo své vnitřní víře.”, vysvětluje jeden z lektorů workshopu, architekt Tomáš Madro. 

Výsledné objekty, symbolicky propojené do soudobého fragmentu křížové cesty, budou moci návštěvníci osoblažských Pelhřimov navštívit již od začátku prázdnin.

Tradiční workshop Dílna 22 – Modlitba krajině proběhne od 26.6. do 1.7. 2022 na místě zaniklé obce Pelhřimovy. Workshop je pořádán ateliérem Mléčka na FA VUT ve spolupráci s Hnutím DUHA Jeseníky a s obcí Slezské Rudoltice. V předchozích ročnících si studenti osvojili práci s materiálem a konstrukcí.  V loňském roce pak symbolicky oživili pozůstatky původních stavení stylizovanými útulnami. Návštěvníci tak po celý rok mohli na několika místech strávit noc v krajině uprostřed zaniklé obce.

Zdroj: Hnuti DUHA Jeseniky

top