LIPTAŇ | Zájemci si jej mohou přijít připálit i do svých svící a luceren den před štědrým dnem od 17 do 20 hodin. Mít doma Betlémský plamínek a nenechat ho zhasnout po dlouhé cestě znamená stát se součástí nekonečného řetězu míru a radosti, které zvlášť v dnešní době tolik potřebujeme.

Foto: Plakát

Úplně poprvé z Betléma plamínek přicestoval v roce 1986 letadlem právě do rakouského Lince. Od roku 1989 se pak předávání světla díky skautským organizacím rozšířilo do celého světa. K nám se Betlémské světlo dostalo hned po pádu čtyřicetileté komunistické vlády. V roce 1990 se s myšlenkou Betlémského světla seznámili brněnští skauti na mezinárodním setkání ve Vídni a již na podzim téhož roku začali připravovat českou verzi.