OSOBLAHA | Ve čtvrtek 30. června 2022 si pro své poslední vysvědčení přišli deváťáci. Tentokrát nikoli do své třídy, ale do obřadní síně obecního úřadu v Osoblaze, kde je kromě ředitele školy a zároveň třídního učitele Mariana Hrabovského přivítal i starosta Osoblahy Antonín Rous.

Foto: Zdenka Spurná

Předání posledního vysvědčení z osoblažské základní školy tak bylo oděno do důstojného, slavnostního hávu. Ředitel školy pronesl dojemný projev. Tahle třída totiž byla tou, jíž vedl i jako třídní učitel. Pár slov pronesl i starosta Osoblahy. Všichni popřáli deváťákům mnoho úspěchů v dalším životě – jak osobním, tak dalším studijním a posléze i pracovním. S tím, že právě na tohle je osoblažská základní škola dobře připravila.

Foto: Zdenka Spurná

Foto: Zdenka Spurná

top