OVČÁRNA, PRADĚD (FOTO) | Po dvou měsících intenzivních prací na opravě jediného příjezdu k Pradědu se konal kontrolní den. Prokázal, že rekonstrukce silnice pokračuje podle harmonogramu a bez zásadních potíží. Jedná se o zajištění stability 400metrové komunikace mezi Hvězdou a Ovčárnou. Investorem projektu je jako vlastník této komunikace Moravskoslezský kraj.

Foto: MSK

Stavební stroje na silnici vjely 23. května, kdy také ve všedních dnech začala omezení dopravy. Průjezd tímto 400metrovým úsekem je možný od 7.hodiny ranní do 10:20. Pak je silnice kvůli opravám uzavřená až do 15:20, od kdy je opět možné ji využívat až do 22. hodiny.

„Jsem rád, že se podařilo vyjednat, aby se na silnici mířící k Pradědu nepracovalo o víkendech. V sobotu a v neděli bývá tato silnice nejvytíženější a k Pradědu míří nejvíce turistů. Díky tomu, že mají stroje přestávku, funguje o víkendech cestovní ruch bez jakýchkoliv omezení, přesto zažívají tamní podnikatelé náročnější období. Rekonstrukce a s ní spojená omezení byly prostě nevyhnutelné, silnice volala po opravě již několik let a pro zajištění bezpečnosti jsme ji už nemohli oddalovat,“ řekl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj a cestovní ruch Jan Krkoška a poděkoval všem řidičům a výletníkům, že jsou při průjezdu opravovaného úseku obezřetní, záchranáři zde nemuseli řešit zásadnější vážné nehody.

Rekonstrukce silnice je zhruba v polovině. Prvních 200 metrů vozovky je již zastabilizováno, stěny svahu jsou zajištěny a osazeny výztužemi, již se začalo s vyléváním betonu.

„Opěrné zdi jsou v tomto svahovitém terénu velmi důležité. Takto zajištěná stabilita zvýší bezpečnost provozu, ale také významně prodlouží životnost nové vozovky. Jedná se o jedinou příjezdovou cestu k Pradědu, což během 135denní rekonstrukce samozřejmě má svůj dopad na cestovní ruch. Průběh prací jsme proto plánovali i ve spolupráci s místními podnikateli, kteří se společně s námi kontrolního dne zúčastnili. Za všechna omezení nám všem bude odměnou nová krásná a bezpečná silnice, která oblast kolem Pradědu do budoucna jistě zatraktivní,“ sdělil náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro dopravu Radek Podstawka a připomněl, že v době, kdy je silnice průjezdná, jsou autobusové spoje posíleny. Cestující si jízdenky navíc mohou předem zarezervovat v aplikaci ODISapka. Doplnil, že zhotovitelem rekonstrukce silnice je společnost Swietelsky stavební.

Denní plán pracovní doby a průjezdnosti

Sobota a neděle: průjezdnost komunikace bez časového omezení

Pondělí až pátek:

7,00 hod. – výjezd; 7,30 hod. – sjezd,

8,00 hod. – výjezd; 8,30 hod. – sjezd,

9,00 hod. – výjezd; 9,30 hod. – sjezd,

9,50 hod. – výjezd; 10,00 hod. – sjezd,

10,20 – 15,20 uzávěra komunikace, ZÁKAZ VSTUPU NA KOMUNIKACI

15,20 – výjezd; 15,30 – sjezd,

16,00 – výjezd; 16,30 – sjezd,

17,00 – výjezd; 17,30 – sjezd,

18,00 – výjezd; 18,30 – sjezd,

18,50 – výjezd; 19,15 – sjezd,

19,30 – 22,00 uzávěra komunikace, ZÁKAZ VSTUPU NA KOMUNIKACI

22,00 – 6,00   uzávěra komunikace, ZÁKAZ VSTUPU NA KOMUNIKACI

 

Zajištění autobusové dopravy v úseku Hvězda – Ovčárna a v opačném směru

Sobota a neděle: běžné víkendové jízdní řády autobusů bez omezení

Pondělí až pátek:

7:00 hod. – výjezd, 2 autobusy             7:30 hod. – sjezd, 2 autobusy

8:00 hod. – výjezd, 3 autobusy             8:30 hod. – sjezd, 3 autobusy

9:00 hod. – výjezd, 5 autobusů             9:30 hod. – sjezd, 5 autobusů

9:50 hod. – výjezd, 5 autobusů            10:00 hod. – sjezd, 5 autobusů

15:20 hod. – výjezd, 4 autobusy          15:30 hod. – sjezd, 4 autobusy

16:00 hod. – výjezd, 4 autobusy           16:30 hod. – sjezd, 4 autobusy

17:00 hod. – výjezd, 2 autobusy           17:30 hod. – sjezd, 2 autobusy

 

Foto: MSK

Foto: MSK

Zdroj: MSK