RÝMAŘOVSKO | První dubnový týden začíná mnoho oprav, zahajované akce ŘSD ČR doplní také rekonstrukce povrchu silnice I/11 v úseku Žďárský Potok – Stará Ves. Cesta mezi Rýmařovem a Šumperkem bude od 4. 4. 2022 cca dva měsíce průjezdná pouze jedním pruhem kolem semaforů, které v případě velkých kolon nahradí regulovčíci s vysílačkami. 

Foto: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Obousměrný kyvadlový režim byl zvolen z důvodu kontinuity stavby, mezi km 189,2 a 192,7 bude provedeno odstranění provozních škod postupně vznikajících během užívání silnice I/11. Předmětem prací je zhotovení přechodného dopravního značení, odfrézování stávající vozovky, sanace ulámaných okrajů, rozpojení a homogenizace zbylého souvrství, pokládka živičných vrstev silnice, výplň spár a obnovení vodorovného dopravního značení před zprovozněním komunikace.

Rekonstrukce silnice I/11 bude probíhat v délce 3,5 km, celková opravovaná plocha vozovek činí 28 110 m2. Cena projektu dosahuje přibližně 36,3 milionu Kč bez DPH.

Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Foto: Ředitelství silnic a dálnic ČR