ZÁTOR | V rámci zajištění bezpečného a plynulého silničního provozu provedeme opravu utržené krajnice silnice I/45 v Zátoru (okres Bruntál). Zabezpečení krajní části koruny pozemní komunikace proběhne od pondělí 3. dubna 2023 v km 35,18 až 35,25 provozního staničení.

Foto: Mapka

Po odtěžení stávající krajnice vznikne odpovídající zpevnění novým betonovým prahem. Do výběrového řízení na zhotovitele se přihlásilo pět stavebních firem, nejvýhodnější nabídku předložila společnost Kareta s. r. o. Práce za cca 2,7 milionu Kč bez DPH potrvají zhruba tři měsíce za obousměrného kyvadlového provozu řízeného semafory (v případě potřeby nastoupí regulovčící s vysílačkami).

Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Foto: Mapka