KRNOV |  Hlavní budova nemocnice v Krnově, která v těchto dnech slaví 110 let od uvedení do provozu, se dočkala dárku v podobě rozsáhlé opravy střechy. Práce začnou v sobotu 20. srpna a hotovo by mělo být koncem léta 2023.

Foto: SZZ Krnov

„Střecha je ve velmi špatném a místy havarijním stavu. Při deštích, ale také v zimě zatékalo na několika místech až na oddělení. Bohužel provádění menších oprav bylo stále složitější, jelikož údržbářům i firmám pod nohama praskala další krytina. Na problém jsem před několika lety upozornil vedení i zastupitele města Krnova, do jehož majetku hlavní budova nemocnice patří. Většina zastupitelů města hlasovala pro opravu střechy, za což jim patří díky,“ uvedl ředitel Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov MUDr. Ladislav Václavec.

Největší střecha
Rozloha střechy na historické budově nemocnice přesahuje 3 tisíce metrů čtverečních a jde o jednu z největších střech v regionu. Její oprava by měla přijít město Krnov, které je zadavatelem zakázky, na 27,3 milionu korun. Zhotovitelem díla bude firma H&B DELTA. „Zhotovitel vymění stávající azbestocementovou krytinu za hliníkovou, střešní roviny doplní mimo jiné žebříky, lávkami, stoupacími plošinami a pochozími chodníky. Opravit je potřeba také původní konstrukce krovu, bleskosvody, nebo osvětlení. Vikýře budou mít plastová okna a část fasády nad střešním pláštěm bude nově natřena,“ popsal hlavní část oprav střechy starosta Krnova Tomáš Hradil.

Důležité upozornění
Rozsáhlá oprava střechy je spojena se zvýšeným pohybem vozidel v areálu nemocnice. Práce budou realizovány ve všedních dnech a o sobotách maximálně do 18. hodiny. V neděli práce nebudou prováděny vůbec, pokud nenastanou nepředvídané požadavky na odstranění škod.

„Jelikož se okolo hlavní budovy začne stavět lešení, žádáme všechny pacienty a návštěvníky nemocnice o zvýšenou opatrnost při pohybu v areálu nemocnice. S dodavatelem jsme domluveni, že jeho zaměstnanci budou brát maximální ohledy na pacienty,“ pokračoval ředitel Václavec a dodal: „Koncem léta se začne budovat přístavba pavilonu naší rehabilitace, což je také velký projekt, který bude financovat náš zřizovatel – Moravskoslezský kraj. Stavební ruch by ani v tomto případě neměl omezit chod našich oddělení a ambulancí. Věřím, že výsledek tohoto i dalších projektů, které budeme brzy realizovat, ocení samotní pacienti.“

Zdroj: SZZ Krnov