KRNOV | Vedení Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov se rozhodlo od 1. července 2018 zakázat kouření ve všech areálech nemocnice (v Krnově, ve Městě Albrechticích i ve Dvorcích). Pro zaměstnance a subdodavatele bude zákaz absolutní. Pro návštěvy a pacienty budou ke kouření vyhrazena pouze určená místa.

Foto: Jiří Krušina

Zásadní rozhodnutí urychlily časté stížnosti od nekuřáků a rodičů malých dětí. „V Česku platí plošný zákaz kouření v restauracích, které většinou provozují soukromníci. To, že se smí kouřit v areálech zdravotnických zařízení a mnohdy pod okny pacientů, zákon zatím neřeší. Pravidelně jsme se setkávali se stížnostmi kolegů z novorozeneckého oddělení, že jim pod okny kouří lidé a zápach stoupá do pokojů maminek s novorozenci. Právě soustavná neohleduplnost kuřáků nás donutila konat,“ uvedl ředitel Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov MUDr. Ladislav Václavec.

Návštěvy a pacienti smí kouřit v Krnově pouze v kuřárně nedaleko vrátnice. Ve Městě Albrechticích pouze v kuřárně za vjezdem do areálu, ve Dvorcích pak z boku jedné z budov. Zaměstnanci a pracovníci subdodavatelů kouřit v areálech nemocnice nesmí vůbec. Porušení zákazu bude hodnoceno jako porušení pracovní kázně.

„Sdružené zdravotnické zařízení Krnov patří mezi největší zaměstnavatele v regionu. Je trendem dnešní doby, že velké společnosti zakazují na svých pracovištích kouřit. Z toho důvodu si myslíme, že by zdravotníci neměli být výjimkou. Navíc právě zdravotnický personál by měl jít příkladem ostatním lidem. Vždyť desítky vědeckých studií jasně prokazují, jak kouření škodí lidskému organismu,“ pokračoval ředitel Václavec.

„Kontroly budou provádět vedoucí pracovníci. Nechceme, aby nařízení působilo nátlakově, ale většina personálu nekouří. Je demotivující vidět kolegu pětkrát či desetkrát za den odběhnout z práce na cigaretu a následně čichat z jeho šatů štiplavý odér. Zákaz kouření považujeme s příchodem prázdnin za malý dárek pro naše děti,“ dodal ředitel Ladislav Václavec.

Zákaz kouření se stejnými podmínkami bude od 1. července 2018 platit také v areálu Slezské nemocnice v Opavě.

Foto: Jiří Krušina

Zdroj: SZZ Krnov a SN v Opavě