ČR | 1. července vstupuje v účinnost vyhláška, díky které nebudou z možnosti darovat krev vyřazování homosexuální muži, jako tomu bylo doposud. Tyto kroky proběhly ve spolupráci se Společností pro transfuzní lékařství ČLS JEP a vychází z mezinárodně akceptovaných doporučení.

Foto: Pixabay

„Každý zdravý Čech, který chce pomoci zachránit životy a dát krev, by měl mít tu možnost. Naše metodika zohledňuje požadavek na individuální posouzení rizik vázaných na sexuální aktivity u každého zájemce o darování, a to aniž by bylo kritériem pohlaví nebo sexuální orientace dárce,” řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Nově tak z odběrů budou vyřazeny ty osoby, které měly chráněný nebo nechráněný anální pohlavní styk s novým sexuálním partnerem (nebo s více partnery) v posledních 4 měsících, avšak nezávisle na jejich pohlaví nebo sexuální orientaci. Už dnes ale fungují pravidla posilující bezpečnost příjemců odebrané krve, takže pro příjemce se nic nemění a jejich maximální bezpečnost je zachována.

I nadále dárce krve před odběrem bude vyplňovat dotazník, ve kterém uvede omezení, kvůli kterým by neměl darovat krev. Jsou mezi nimi například prodělané nemoci, chronické nemoci nebo například užívání antibiotik. Důvodem k vyřazení je také cestování do některých rizikových zemí, tetování nebo přisáté klíště.

„Velké uznání patří především zastupiteli za TOP 09 Miloši Ulrichovi, který se v celé záležitosti dlouhodobě angažoval. Spolu s ministrem zdravotnictví Válkem se jim povedlo odstranit nesmyslnou praxi, která dosud bránila homosexuálním spoluobčanům v darování krve. Jako pravidelná dárkyně krve si velmi cením, že okruh lidí, kteří můžou a chtějí dát krev, se po dnešku rozšíří,” uvedla předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Markéta Pekarová Adamová.

„Jsem přesvědčen, že tím, že dosud byli homosexuálové vyloučeni z dárcovství jsme se coby společnost úplně zbytečně připravili o mnoho dárců. Je tak skvělou zprávou, že nově nebude podstatné, jestli je Vašim sexuálním partnerem kluk nebo holka, ale jestli se chováte bezpečně. Děkuji panu ministru Válkovi, že tato nová pravidla prosadil,” řekl zastupitel města Úval Miloš Ulrich.

Zdroj: Vláda ČR