KRNOV | S ohledem na nepříznivou epidemiologickou situaci platí v krnovské porodnici od 4. listopadu 2021 nová – dočasná pravidla. Tým SZZ Krnov děkujeme za jejich respektování.

Foto: SZZ Krnov

1) Doprovod u porodu je omezen pouze na otce dítěte a dulu. Doprovod k porodu musí mít platný test nebo potvrzení o ukončeném očkování. Po celou dobu pobytu v porodnici musí mít řádně nasazen respirátor FFP2. /Pokud nebudete mít platný test, tak jej můžeme provést u nás/.

2) Po porodu smí na oddělení šestinedělí na návštěvu pouze otec dítěte. Po dobu návštěvy musí mít správně nasazený respirátor FFP2.

3) Prohlídky porodnice se v listopadu konat nebudou. Předporodní kurzy se budou konat individuálně, po předchozí telefonické domluvě (tel.: 554 690 448), za dodržení hygienických pravidel.

4) Informace a dotazy ohledně porodu můžete směřovat na vrchní sestru naší porodnice prostřednictvím e-mailu: petrekova.lenka@szzkrnov.cz

Zdroj: SZZ Krnov