BRUNTÁLSKO | Zástupci obcí sdružených v Dobrovolném svazku obcí Bruntálsko (DSO) se setkali v pátek 2. prosince v Bruntále. Volili nové zástupce orgánů svazku, zaobírali se dotací pro nové lékaře a věnovali se také myšlence propojení některých cyklotras.

Foto: MěÚ Bruntál

Setkání zástupců obcí bylo první povolební, bylo proto třeba zvolit nové zástupce orgánů svazku. Předsedou DSO Bruntálsko se stal starosta Horního Benešova Pavel König, 1. místopředsedou místostarosta Bruntálu je Radek Zatloukal, 2. místopředsedou byl zvolen starosta Vrbna pod Pradědem Petr Kopínec. Zvoleni byli také noví členové výboru, který byl rozšířený z pěti členů na sedm. Noví zástupci byli ustanoveni do revizní komise.

Jedním z hlavních témat, kterou členové DSO na Bruntálsku řeší dlouhodobě, je zdravotnická péče. Sdružené obce jsou připravené nově příchozí lékaře z oboru pediatrie, stomatologie a interního lékařství finančně podpořit. Obory se ale mohou měnit dle aktuální situace. „Podařilo se nám vyjednat finanční podporu také ze strany Moravskoslezského kraje. Kraj přislíbil pro lékaře, kteří si u nás otevřou soukromou praxi, dotaci ve výši 200 tisíc korun,“ informoval bruntálský starosta Martin Henč. Lékaři mohou čerpat dotaci od Moravskoslezského kraje a zároveň požádat i dotaci 400 tisíc korun, kterou poskytne svazek obcí Bruntálsko. Zástupci DSO na posledním setkání řešili termín výzvy, která by měla být vyhlášena na přelomu března a dubna.

V oblasti strategie cestovního ruchu se zástupci dotčených obcí věnovali myšlence propojení cyklotras vedoucích z Bruntálu do Karlovy Studánky. V této záležitosti svazek oslovil přímo cyklisty z několika klubů, kteří se připojili k pracovní skupině. Myšlenka je nyní ve fází přípravy návrhu. Nyní se řeší, po kterých stávajících cestách trasu vést, ve kterých místech a jak je spojit. „Do budoucna bychom chtěli propojit trasy z Karlovy Studánky až na hráz Slezské Harty,“ dodal Martin Henč.

Zdroj: MěÚ Bruntál