KRNOV | Budou v novém krytém bazénu, který má vzniknout v sousedství letního koupaliště, jeden nebo dva tobogany? Tribuna pro třicet nebo čtyřicet diváků? Saun bude více vnitřních nebo venkovních? Na tyto a další otázky dá brzy odpověď expert v oblasti bazénů, akvaparků, wellness a sportovně relaxačních zařízení Radek Steinhaizl, který pro město Krnov zpracovává koncepci provozu budoucího bazénového komplexu.

Foto: ilustrační Pixabay

„Kromě požadavků na relaxaci a zábavu se snažíme také maximálně vyhovět požadavkům oddílů, především plaveckého. Předběžně jsme se dohodli na pětadvacetimetrovém plaveckém bazénu s osmi drahami, menším bazénu pro výuku a relaxaci, dětském brouzdališti, saunovém světě s vnitřní a venkovní částí, jednom nebo dvou toboganech, gastroprovozu, relaxační zóně, prostorách pro masáže nebo fitness, zvažujeme výplavový venkovní bazén a další prvky,“ uvádí starosta Tomáš Hradil.

Ke koncepci bude mít možnost se vyjádřit i veřejnost. „Návrh předložíme k diskusi občanům, odborným komisím, sportovním oddílům a zastupitelům. Jakmile jejich připomínky zapracujeme, oslovíme architekty. Jak bude bazén vypadat, bychom mohli vědět už na jaře příštího roku. Přípravy mohou lidem připadat zdlouhavé, ale půjde o největší investici města v jeho novodobé historii. Chceme si být jisti, že komplex bude nadčasový, ekonomicky smysluplný a bude dobře sloužit desítky let po svém uvedení do provozu,“ upřesňuje Tomáš Hradil.

O stavbě nového objektu krytého bazénu na „zelené louce“ bylo rozhodnuto na podzim roku 2017. Zastupitelé tehdy zároveň stanovili, že maximální cena investice nemá překročit 300 milionů korun. Za rok a čtyři měsíce od jejich rozhodnutí byl v místech budoucího bazénu proveden hydrogeologický průzkum a projektanti mají rozpracovanou studii proveditelnosti, která řeší umístění objektu z hlediska urbanistického i jeho napojení na dopravní a technickou infrastrukturu.

„Hydrogeologický průzkum nepřinesl příliš příznivé zprávy. Hladina spodní vody je už v hloubce dva a půl metru, což ale není neřešitelná situace. Nejdřív se však budeme muset vypořádat s dalšími záležitostmi, které ze závěrů studie vyplývají, jako výkupem nemovitostí, revizí ochranných pásem vodního zdroje, změnou územního plánu, odvodem splaškových a dešťových vod nebo chybějící plynovou přípojkou,“ uzavírá vedoucí odboru veřejných zakázek Klára Hazuchová.

Zdroj: MěÚ Krnov

REDAKCE STA on EmailREDAKCE STA on FacebookREDAKCE STA on InstagramREDAKCE STA on Twitter
REDAKCE STA
Redakce zpravodajství STA Bruntálsko přináší každodenní aktuální informace z bruntálského regionu, ale i Moravskoslezského kraje.

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.