BRUNTÁL | Životní funkce pacientů jednotky intenzivní péče Podhorské nemocnice hlídá devět nových monitorů, které nemocnice zakoupila v rámci celkové obnovy monitorovacího systému. Investice vyšla nemocnici, která je členem skupiny AGEL, na celkem tři čtvrtě miliónu korun.

Foto: Podhorská nemocnice

Na jednotku intenzivní péče Podhorské nemocnice v Bruntále bylo nainstalováno konkrétně osm modulárních pacientských monitorů a jeden centrální monitor. Jedná se o monitory Edan Elite 5, které oproti původnímu monitorovacímu systému nabízejí řadu výhod. „Nové přístroje nám umožňují komplexní sledování vitálních funkcí pacientů. Díky tomu můžeme rychle reagovat na změny zdravotního stavu a předejít tak případným komplikacím,“ popisuje Petra Machová, staniční sestra jednotky intenzivní péče Podhorské nemocnice.

Mimo to je systém vybaven dotykovým displejem s vysokým rozlišením, možností obousměrné komunikace s centrálním monitorem i možností ukládání dat, což zdravotníkům usnadňuje práci. „Pro naše pacienty je nový systém další zárukou spolehlivosti a maximálně kvalitní a bezpečné péče, která je pro nás prioritou,“ dodává Machová.

Na jednotce intenzivní péče Podhorské nemocnice je na osmi lůžkách v rámci moderních trendů poskytována multioborová intenzivní péče interním i chirurgickým pacientům s hrozícím či již vyvinutým selháním životně důležitých orgánů.  Tuto péči nepřetržitě zajišťuje multidisciplinární tým erudovaných lékařských i nelékařských zdravotnických pracovníků.

Podhorská nemocnice trvale investuje do nové přístrojové techniky. „Za dobu působení ve skupině AGEL bylo v Podhorské nemocnici proinvestováno přes 100 miliónů korun, které směřovaly například na modernizaci rehabilitačního oddělení, modernizaci oddělení ošetřovatelské péče a sociální služby, digitalizaci a přestěhování oddělení radiodiagnostiky, modernizací laboratoře i nákupu nových sanitek,” uzavřel předseda představenstva Podhorské nemocnice Jaromír Soušek.

Zdroj: Podhorská nemocnice