ČR | Ve zkráceném jednání poslanci schválili návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) na krizové ošetřovné, které budou moci čerpat rodiče v případě, že školy zavřou třídy v souvislosti s epidemií COVID-19. Krizové ošetřovné dosáhne 80 procent denního vyměřovacího základu, minimálně pak 400 Kč na den a bude se vztahovat i na tzv. dohodáře, kteří se účastní nemocenského pojištění.

Foto: ilustrační Pixabay

„Věřím, že nebude nutné plošné zavírání škol jako v minulosti, nicméně některé školy musejí sahat kvůli covidu k uzavírání minimálně jednotlivých tříd. Zároveň je možné, že tato situace vyústí k uzavření celé školy nebo samo dítě onemocní koronavirem. Rodiny by tak musely řešit, jak se o děti, které zůstanou delší dobu doma, postarat, aniž by přišly o podstatnou část svých příjmů. Proto jsme připravili návrh na krizové ošetřovné v podobě, která vychází z předchozích zkušeností,“ vysvětluje Jana Maláčová.

Parametry krizového ošetřovného:

  • nárok na ošetřovné budou mít rodiče (případně další příbuzní, například prarodiče) při péči o dítě mladší 10 let jako je tomu u klasického ošetřovného,
  • výše ošetřovného bude činit 80 procent redukovaného denního vyměřovacího základu,
  • minimální denní výše ošetřovného je stanovená na 400 Kč při plném úvazku
  • kromě zaměstnanců budou mít na ošetřovné nárok také osoby pracující na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti, pokud se účastní nemocenského pojištění,
  • rodiče nebo i další blízcí příbuzní (např. prarodiče) budou mít možnost se v péči o dítě neomezeně střídat s tím, že se ale nemohou střídat v průběhu stejného dne,
  • nárok na ošetřovné bude možné čerpat po celou dobu uzavření škol nebo tříd nebo po celou dobu nařízené individuální karantény dítěte.

Kromě péče o děti do 10 let bude nárok na ošetřovné také při péči:

  • o nezaopatřené děti (až do 26 let věku) účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.) bez omezení věku,
  • osoby závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení.

 

Školy a další dětská zařízení nebo zařízení sociálních služeb nebudou muset potvrzovat uzavření, včetně důvodu a doby uzavření. Potvrzení školy o uzavření bude nahrazeno čestným prohlášením rodiče, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy nebo třídy na základě mimořádného opatření. Krizové ošetřovné se vztahuje i na situace, kdy je nařízena individuální karanténa z důvodu výskytu onemocnění COVID-19 v rodině.

Návrh nyní bude projednávat ještě Senát a následně poputuje k podpisu k prezidentu republiky. Navrhované změny pak budou platit zpětně od 1. 11. 2021 do 28. 2. 2022.

Modelový příklad pro krizové ošetřovné:

Petr Novák chodí do první třídy základní školy. Jeho třída je od 11. 1. 2022 do 20. 1. 2022 uzavřena z důvodu výskytu onemocnění COVID – 19 u většího počtu žáků. 18. 1. 2022 dojde k uzavření celé školy ze stejného důvodu, které trvá až do 31. 1. 2022.  Po celou tuto dobu (21 kalendářních dnů) o Petra, který je zdravý, pečuje matka. Matka má nárok na krizové ošetřovné za všech 21 kalendářních dnů ve výši 80 % denního vyměřovacího základu. Bez platnosti krizového ošetřovného by měla matka nárok na dávku pouze za 9 kalendářních dnů ve výši 60 % denního vyměřovacího základu.

Zdroj: MPSV