BRUNTÁLSKO | V malebném prostředí nivy Černého potoka pokračují práce na nové cyklostezce, která významně prodlouží stávající síť v městském parku. Celková délka nové cyklostezky bude více než jeden kilometr, přičemž trať bude uzpůsobena nejen pro cyklisty a in-line bruslaře, ale také pro běžce.

Foto: ilustrační – Pixabay

Nový úsek je řešen jako okruh, povrch samotné 3,5 metru široké cyklostezky bude tvořen asfaltovým krytem, ohraničeným betonovou obrubou. Celá trasa bude osvětlena.

Údolní umístění Bruntálu nenabízí mnoho rovinatých úseků, které by umožnily bezproblémové užívání i nejmenšími cyklisty. Stavba v blízkosti koryta potoka však není zcela bez komplikací a přináší mj. nutnost vyhodnocování vzorků zeminy a nová řešení sanace.

Práce musely být vzhledem k uvedené skutečnosti od 6. dubna do 11. května přerušeny, nyní však již naplno běží. Na základě radou města schváleného dodatku k smlouvě o dílo byl termín dokončení a předání díla stanoven na 7. srpna letošního roku.

„Pracujeme na tom, abychom plně využili potenciálu této krásné lokality a nabídli tak co nejvíce možností venkovního vyžití pro naše občany. Vytíženost stávajících cyklostezek v parku jednoznačně ukazuje na jejich oblíbenost a také na potřebu jejich rozšíření. Tomu se snažíme vyjít vstříc,“ komentovala stavbu nové cyklostezky místostarostka města Ing. Hana Šutovská.

Náklady představují částku 6,38 milionu korun bez DPH. Město na cyklostezku získalo dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje, v dotačním programu Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019+. Maximální výše dotace je 1,5 milionu korun z celkových uznatelných výdajů, zbytek bude hradit město ze svého rozpočtu.

Zdroj: MěÚ Bruntál