ČR | V oblasti dodávek elektřiny a plynu čelí čeští spotřebitelé řadě nástrah, jako jsou vysoké smluvní pokuty či problémy se závazky na dlouhou dobu určitou. Ministerstvo průmyslu a obchodu v současné době připravuje návrh novely energetického zákona, která má situaci spotřebitelů zlepšit. Zaměřuje se přitom i na takzvané šmejdy, tedy podomní prodejce a organizátory pochybných energetických aukcí.

Foto: ilustrační Pixabay

Obrana proti smlouvám na dobu určitou

V současné době má mnoho spotřebitelů uzavřené smlouvy o dodávce elektřiny nebo plynu na dobu určitou, tedy na předem sjednané období. Před uplynutím tohoto období nelze smlouvu vypovědět buď vůbec, nebo jen po zaplacení tučné smluvní pokuty. Podle návrhu novely energetického zákona má být omezeno trvání smlouvy na dobu určitou na maximálně 36 měsíců. Po jejich uplynutí se smlouva změní na dobu ne­ur­či­tou. Výhodou je pak skutečnost, že smlouvu na dobu neurčitou lze ukončit kdykoliv s nejvýše tříměsíční zákonnou výpovědní dobou.

Podle návrhu novely by také spotřebitelé mohli bezplatně a bez jakýchkoliv sankcí smlouvu vypovědět ve lhůtě 15 dnů v případě, že se odstěhují z odběrného místa, tedy při prodeji nemovitosti nebo při ukončení nájmu bytu. V současné době totiž ukončit smlouvu bez sankce dovolují v takových případech jen někteří dodavatelé. Ostatní pak požadují, aby si spotřebitel buď vzal smlouvu takzvaně s sebou a pokračoval v odběru v novém odběrném místě, nebo aby smlouvu převzal nový majitel či nájemce bytu.

V naší spotřebitelské poradně se často setkáváme i s tím, že dodavatelé odmítají poskytnout spotřebitelům informace o jejich závazcích, jako je údaj o trvání smlouvy či o délce výpovědní doby. Novela by mohla pomoct tím, že výslovně ukládá dodavatelům povinnost poskytnout svým zákazníkům kopii smlouvy či sdělit její obsah.

Stopka vystavená LED žárovkám

Dlouhodobě upozorňujeme na problematiku, kdy jsou spotřebitelům jako „odměna“ za uzavření smlouvy při podomním prodeji darovány či za symbolickou cenu prodány sady LED žárovek. Cena těchto žárovek však vzroste na tisíce korun v případě, že spotřebitel využije svého zákonného práva a smlouvu uzavřenou mimo provozovnu dodavatele vypoví či od ní odstoupí.

Soudy a Česká obchodní inspekce již dospěly k názoru, že požadavek na zaplacení nové zvýšené ceny žárovek není oprávněný, což vyplývá jak z energetického zákona, tak i z občanského zákoníku. Nově navrhované znění energetického zákona neoprávněnost takového jednání upravuje podrobněji.

Vysvobození z problematických aukcí dodavatelů energií

Spotřebitelé se na nás často obracejí i s žádostmi o pomoc při neuváženém podpisu přihlášky do problematických aukcí dodavatelů energií. Jejich pořadatelé sice slibují, že vyberou na základě udělené plné moci nejlepšího dodavatele, ovšem v praxi tomu tak nebývá. Jakmile spotřebitelé podepíší pořadatelům plnou moc, hrozí jim vysoká smluvní pokuta, pokud smlouvu s vybraným dodavatelem později neuzavřou či ji ukončí. Navíc plná moc bývá udělovaná na neomezeně dlouhou dobu a odvolat ji lze rovněž jen po zaplacení smluvní pokuty.

Návrh novely omezuje platnost plné moci na dobu šesti měsíců a na jednu změnu dodavatele energií. Návrh také stanoví, že je-li smlouva s dodavatelem uzavřená zprostředkovatelem, lze ji vypovědět bez sankce kdykoliv od podpisu až do 15 dní po zahájení dodávek novým dodavatelem. Případně lze od smlouvy odstoupit do 14 dní od jejího uzavření. Tím novela rovněž posiluje postavení spotřebitele.

Podle návrhu by také zprostředkovatelé měli být povinně zapsáni v registru vedeném Energetickým regulačním úřadem obdobně jako samotní dodavatelé energií. Podléhali by tedy dohledu tohoto úřadu, který by je mohl z registru vyřadit a udělit jim pokutu.

Co se bude dít dále?

Novela je prozatím ve fázi přípravy. Dosud neproběhl legislativní proces potřebný k tomu, aby se navrhované změny staly skutečně součástí právního řadu. Doufejme tedy, že se tak stane co nejdříve a postavení spotřebitelů se zlepší.

Zdroj: dTest