ČR | S cenami energií je to jako na houpačce. Obecně se sice tvrdí, že ceny porostou, ovšem v poslední době se objevují informace, že dodavatelé mohou nyní nakoupit elektřinu jako komoditu levněji a že ceny plynu i klesají. Stále tak lze změnou dodavatele ušetřit, avšak taková změna může vést také k tomu, že zákazník nakonec bude platit více než původně. Jak vybrat nového dodavatele energií a na co si dát pozor?

Foto: ilustrační – Pixabay

Zkontrolujte svou stávající smlouvu
Jestliže se rozhlížíte po výhodnějších dodávkách energií, měli byste si nejdříve ověřit ve své stávající smlouvě, za jakých podmínek ji můžete ukončit. Smlouvu sjednanou na dobu neurčitou lze ze zákona vypovědět kdykoliv s tříměsíční výpovědní dobou. V případě, že je ve smlouvě uvedena delší výpovědní doba, zkracuje se automaticky na tři měsíce. Naopak pokud smlouva obsahuje kratší výpovědní dobu, platí tato kratší. Smlouvy uzavřené na dobu určitou často nelze vypovědět před uplynutím sjednané doby vůbec nebo jen se zaplacením vysoké smluvní pokuty.

Pokud smlouvu nemůžete dohledat či se v ní nevyznáte, obraťte se na svého dodavatele s žádostí o sdělení podmínek jejího ukončení, a to nejlépe v písemné podobě. Jestliže vám dodavatel nebude chtít tyto informace sdělit, požádejte alespoň o kopii smlouvy, včetně všech dodatků, obchodních podmínek a ceníku. Někdy je zaslání kopie smluvní dokumentace zpoplatněno, takovou informace lze opět dohledat v ceníku.

Jak najít nového dodavatele energií
Abyste skutečně ušetřili, je třeba dívat se nejen na cenu za množství odebrané energie včetně DPH, ale i na takzvaný stálý měsíční plat, fixní částku placenou měsíčně bez ohledu na spotřebu energie. Někteří dodavatelé nabízejí spolu s dodávkou energií i další služby, například zámečníka, instalatéra, ale i nejrůznější druhy pojištění. Ověřte si, jaký je rozsah nabízených služeb a kolik za ně zaplatíte. Zamyslete se i nad tím, jestli takové služby a pojištění skutečně potřebujete a chcete.

Za účelem porovnání nabídek dodavatelů energií navštivte webové stránky Energetického regulačního úřadu, kde získáte informace o možnostech jejich porovnání pomocí srovnávačů. Pamatujte na to, že ne všechny nabídky jsou ale veřejné, takže je vhodné oslovit vybrané dodavatele. Obrátit se můžete také na stávajícího dodavatele, zda vám nabídne lepší cenu.

Nejvýhodnější nabídka za vámi zpravidla nepřijde sama, proto nepodepisujte nic podomním prodejcům a ostražití buďte i při telefonátu týkajícím se vašich dodávek energií. Pouhý podpis dokumentu prezentovaného například jako potvrzení o návštěvě nebo sjednání služby spočívající v hlídání cen energií či vyslovení slůvka „ano“ při telefonátu může vést k uzavření smlouvy, jejíž podmínky nebudete znát.

V nové smlouvě byste měli hledat i zmíněné smluvní pokuty, které vám hrozí, když budete chtít nového dodavatele změnit. Od nové smlouvy lze totiž bez sankce odstoupit jen v případě, že jste ji uzavřeli mimo obchodní prostory dodavatele (při podomním prodeji) nebo třeba telefonicky, a to ve lhůtě 14 dní od jejího uzavření. Bez sankce takto uzavřenou smlouvu můžete i vypovědět ve lhůtě do 15 dnů od zahájení dodávek podle nové smlouvy.

Jak probíhá změna dodavatele
Pro vyřízení změny dodavatele existují dvě cesty. Zaprvé můžete smlouvu o dodávkách energií sami vypovědět svému stávajícímu dodavateli a následně uzavřít smlouvu s nově vybraným. Častěji za vás však smlouvu vypovídá nový dodavatel na základě udělené plné moci. Od nového dodavatele pak začnete odebírat energie obvykle za jeden až tři měsíce, pokud je vaše smlouva sjednaná na dobu neurčitou. U smlouvy na dobu určitou to může trvat déle v závislosti na uplynutí sjednané doby závazku.

Někdy se může proces změny dodavatele zkompli­kovat či prodloužit kvůli administrativnímu pochybení nebo například chybě ve vašem jméně. Komplikací může být i to, že původní smlouva je vedena na jinou osobu než na toho, kdo žádá o změnu dodavatele. Typicky se jedná o situaci, kdy původní smlouvu uzavřel již zemřelý člen domácnosti. V tomto případě je nutné většinou požádat o přepis odběrného místa na jinou osobu a až poté provádět změnu dodavatele.

Výjimečně může dojít k takzvanému černému odběru, jestliže na sebe původní a nová smlouva bezprostředně nenavazují. O datu zahájení dodávky podle nové smlouvy vás bude nový dodavatel informovat. Od původního dodavatele pak obdržíte závěrečné vyúčtování, kterým dojde k vyrovnání vašich závazků. Neusněte na vavřínech a hlídejte si i nového dodavatele, může totiž zdražit či změnit smluvní podmínky a nemusí vás o tom individuálně informovat. Takovou změnu smlouvy pak můžete využít k další výměně dodavatele energií.

Zdroj: dTest