KRNOV, OPAVA | Vedení Slezské nemocnice v Opavě a Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov se rozhodlo od 1. dubna 2019 zrušit povinnost uzavírat kvalifikační dohody s absolventy lékařských fakult. Dohody zavazovaly lékaře zůstat v nemocnici po určitou dobu.

Foto: SZZ Krnov

V případě předčasného odchodu mimo zdravotnické zařízení se museli lékaři vyplatit. „Každý lékař se po ukončení vysoké školy musí dál vzdělávat. V nemocnici pracuje pod dohledem zkušených kolegů a několik let se připravuje na atestaci. Příprava spočívá také v tom, že lékaři absolvují stáže na vyšších pracovištích (většinou ve fakultních nemocnicích), za které musí nemocnice těmto pracovištím platit. Lékaři přitom mají nárok na mzdu. Občas se stalo, že mladý lékař krátce po atestaci nemocnici opustil, i když do něj investovala nemalé prostředky. A právě ekonomické i personální ztrátě měly předcházet kvalifikační dohody,“ sdělil mluvčí nemocnice Jiří Krušina.

Dle ředitele obou nemocnic MUDr. Ladislava Václavce, MBA se tento pokus o udržení personálu minul účinkem a navíc působil nátlakově. „Vážíme si lékařů, kteří u nás chtějí pracovat. Budeme podporovat jejich vzdělávání bez ohledu na to, abychom si je jakkoliv zavazovali. V případě, že lékař odejde pracovat mimo naše nemocnice, nás bude hřát pocit, že jsme alespoň kvalitně připravili lékaře, který bude léčit další pacienty ať už v našem regionu, nebo jiných částech republiky,“ uvedl ředitel nemocnic Ladislav Václavec.

Vedení nemocnic se odlivu mladých lékařů neobává. „Žádné vazalské smlouvy, ale dobré pracovní podmínky a přátelský kolektiv jsou správným způsobem, jak udržet mladé lékaře v nemocnicích,“ dodal ředitel Ladislav Václavec.

Pozn. Změna se bude týkat všech lékařů absolventů a lékařů, kteří nemají uzavřeny kvalifikační dohody. U již uzavřených dohod bude v případě odchodu lékaře posuzován každý případ individuálně.

Lékařka Karolina podepsat nemusí

Sympatická lékařka Karolina Kocourková z Krnova byla jednou z těch, kteří kvalifikační dohodu s nemocnicí nepodepsali. „Už v průběhu studia jsem věděla, že chci jít pracovat na Gynekologicko-porodnické oddělení Krnovské nemocnice. Když mi na personálním oddělení předložili k podpisu kvalifikační dohodu, tak jsem byla překvapena a po zvážení jsem ji nepodepsala,“ uvedla lékařka Karolina Kocourková.

O podpisu dohody se bavila s řadou mladých kolegů. „Nikdo nebyl z podpisu kvalifikační dohody nadšen. Shodli jsme se na tom, že nejde pouze o závazek zůstat, případně vracet peníze, ale i o jistý pocit vzájemné nedůvěry,“ pokračovala lékařka.
Mladá doktorka proto postup vedení nemocnice vítá. „Je dobře, že vedení nemocnice už nebude požadovat po mladých lékařích podpis kvalifikační dohody. Jsem přesvědčena, že to do Krnova a Opavy přiláká řadu mladých kolegů. A ne jen proto, aby se dovzdělali, ale proto, aby pracovali tam, kde jim vedení nemocnice věří a podporuje je,“ dodala Karolina Kocourková.

Zdroj: SN v Opavě a SZZ Krnov

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.