MSK | Tento týden proběhla jednodenní dopravně bezpečnostní akce, při které kontrolovali policisté ve zvýšené míře dodržování všech ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích, zejména dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek.

Foto: Policie ČR

Dopravní akce se zúčastnili policisté jednotlivých územních odborů, Městského ředitelství policie Ostrava a odboru služby dopravní policie krajského ředitelství.

Zkontrolováno bylo celkem 1885 vozidel a zjistili 225 dopravních přestupků. V příkazním řízení jsme vyřídili 212 (v souhrnné výši přes 81 900 korun). Příslušnému správnímu orgánu jsme oznámili 13 přestupků.

Při pohledu na konkrétní porušení dopravních předpisů jsme zjistili, že 5 řidičů usedlo za volant pod vlivem návykových látek (2 pod vlivem alkoholu, 3 pod vlivem drog). Nejčastějším dopravním přestupkem bylo držení telefonu nebo jiné hovorového zařízení (52 případů), na druhém místě byl nevyhovující technický stav vozidla (42 případů) a třetím nejčastějším přestupkem bylo nepoužití bezpečnostních pásů (18 případů). Překročení povolené rychlosti zjistili policisté v 11 případech. Bez takzvané dálniční známky (tedy bez uhrazení časového poplatku) užilo zpoplatněný úsek komunikace 5 řidičů.

Zdroj: Policie ČR