DÍVČÍ HRAD | V Dívčím Hradě na Osoblažsku proběhla poutní mše svatá. Místní i hosté se sešli u kapličky zasvěcené svatému Hubertovi a Panně Marii v sobotu 27. srpna 2022 v 10:30 hodin. Mši sloužil jáhen Marcel Jedelsky.

Foto: Zdenka Spurná

Kaplička v Dívčím Hradě byla postavena v roce 1840. V roce 2000 až 2001 byla kaplička za přispění potomků rodáků zrekonstruována a po té vysvěcena. Nyní je dostupná pro různá setkávání místních, ale i přespolních.

Foto: Zdenka Spurná

Foto: Zdenka Spurná

Foto: Zdenka Spurná

Foto: Zdenka Spurná