Zdravice ministra školství, mládeže a tělovýchovy Vladimíra Balaše k zahájení nového školního roku 2022/2023.

Vážené paní učitelky a páni učitelé, milé žákyně a milí žáci, studentky a studenti, pracovnice a pracovníci ve školství, drazí rodiče,

vstup do letošního školního roku je pro nás všechny tak trochu vstupem do neznáma. Nevíme, jestli se přes nás nepřežene nová covidová vlna, nevíme, jak se nás dotkne válka, kterou Rusko rozpoutalo proti Ukrajině, a jistě existuje celá řada věcí, které nelze předvídat, a s nimiž se budeme muset vyrovnat.

Nejde o nic tak neobvyklého, pro naše prvňáčky je celý školní rok velkým krokem do neznáma, a přece se s novou situací nakonec všichni vyrovnají.

Koronavirová pandemie nás přesvědčila o tom, že svět se mění, že svět není vždy místem bezpečí a stability. Když už jsme si mysleli, že jsme všechno zvládli, čelíme všichni dalším výzvám.

Budoucnost ale byla do jisté míry vždy nejistá, jen se nám může v poslední době zdát, že se svět proměňuje stále rychleji a to, o čem jsme se domnívali, že je předem dané a neměnné, se někdy před našima očima mění mnohem rychleji, než jsme si dokázali připustit.

Je zřejmé, že naše děti čeká život plný změn. Některé změny jsou pozitivní, jiné mohou přinášet určité problémy a strasti. K tomu, abychom se s měnícím se světem dokázali vyrovnat, slouží vzdělání. V tom hraje svou nezastupitelnou roli škola, která by měla děti připravovat na budoucnost.

Každý školní rok je pro naše děti velkou neznámou, je ale také skvělou příležitostí ukázat jim, jak jsme na budoucnost, na výzvy, které před námi stojí, připraveni, jak se umíme učit, jak se vyrovnávat s nejistotou a pochybnostmi, s jakým nadhledem a rozhodností dokážeme řešit problémy, které před námi stojí. Právě v nejisté době a v nejasné situaci je třeba prokázat rozhodnost, nehroutit se a všechny problémy brát jako výzvu a příležitost změnit svět tak, abychom znovu dosáhli stability a jistoty.

Při řešení problémů a výzev bychom se měli spoléhat hlavně sami na sebe, neměli bychom pasivně čekat na to, až za nás někdo všechno vyřeší. Můžeme sami převzít odpovědnost za svůj osud a přijímat celou řadu dílčích rozhodnutí, která nám pomohou vyrovnat se s měnícími se podmínkami. To je úkol pro každého z nás, pro každou školu, pro každého ředitele, učitele a v neposlední řadě i pro rodiče. K samostatnosti, rozhodnosti, kritickému myšlení musíme učit i děti. Jsem přesvědčen, že to, co jsem uvedl výše, vnímá podobně většina učitelek, učitelů, ředitelek i ředitelů škol a za to jim patří můj obrovský respekt.

Těžké chvíle jednou pominou, některé dříve, některé možná později. Z našich letošních kroků zbyde jen mlhavá vzpomínka na to, s čím vším jsme se museli vypořádat a my konečně zjistíme, zda jsme obstáli, zda byla naše rozhodnutí vedena zbytečnými obavami a naše jednání chaotické, nebo zda jsme nejistotu chápali jako výzvu, ke které jsme se postavili čelem, zda jsme se naučili překonávat překážky a obstáli se ctí. Naše děti budou naše kroky určitě vnímat, budou si pamatovat, s jakou rozhodnutí jsme se s nelehkou situací dokázali vypořádat a já věřím, že si do života odnesou pozitivní vzpomínku, že jim budeme dobrým vzorem.

Škola se postupně mění, už dávno není místem, kde by děti získávaly pouze základní znalosti. Je to místo, ve kterém jim učitelé otvírají bránu poznání, ve kterém mohou zkoušet nové věci, ve kterém mohou objevovat nové světy. Škola je ale také místo, ve kterém si děti najdou nová přátelství, naučí se vycházet se svými spolužáky nebo pomáhat slabším.

Možná, že nás čeká nelehký rok, ale o to lepší pocit budeme všichni mít, když se se všemi těžkostmi dokážeme nakonec vyrovnat. Zvládnutí všech výzev, které před námi v tomto roce stojí, prokáže, jak jsme schopni se připravit na budoucnost, jak jsme schopni připravit na budoucnost naše děti. S odvahou a otevřenou myslí lze zvládnout všechny výzvy. Jsem přesvědčen, že v této zkoušce všichni obstojíme. Přeji všem krásný a úspěšný školní rok 2022/2023.
Vladimír Balaš ministr školství, mládeže a tělovýchovy