ČR | Až 750 milionů korun mohou v příštím roce dostat domovy pro seniory na zvyšování kapacity míst, zkvalitňování prostředí a služeb. Ministryni práce a sociálních věcí Janě Maláčové se dokonce podařilo na rok 2020 získat o 82,5 milionu korun více než v letošním roce. Ode dneška tak mohou veškerá zařízení sociálních služeb žádat o finanční podporu v rámci programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb.

Foto: ilustrační – Pixabay

Výzva je určena na zvyšování kapacit domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem, domovů pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení a týdenní stacionáře. Žádat o dotaci může velmi široké spektrum subjektů, aby byly pokryty potřeby všech, které seniorům poskytují péči a ubytování. Příjemci dotace tak mohou být kraje, obce, obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti, ústavy, sociální družstva, spolky nebo obchodní společnosti.

V aktuálně zveřejněné výzvě jsou alokovány finanční prostředky v maximální výši 750 milionů korun. Maximální výše podpory na jednu žádost tvoří 50 % uznatelných výdajů, nejvýše však 50 milionů korun. Alokace je tvořena prostředky státního rozpočtu na roky 2019 a 2020. Dotace mohou být poskytnuty na novou výstavbu, přístavbu, nástavbu a stavební úpravy stávající budovy, rekonstrukci budovy, která dosud nesloužila pro poskytování sociálních služeb a pořízení vnitřního vybavení.

Příjem žádostí bude zahájen 1. listopadu 2019 a je možné je předkládat až do 6. ledna 2020.

Zdroj: MPSV