MSK | Páteční den byl ve znamení v pořadí již 13. ročníku moravskoslezských dopravních policistů Regulovčíka roku. Jako již tradičně, policisté změřili své „síly“ v části odborné i dovednostní. Nádherná skleněná putovní trofej právem přináleží prap. Jakubu Demelovi z oddělení silničního dohledu krajského ředitelství.

Foto: MSK

Soutěže se zúčastnilo 22 dopravních policistů, včetně jedné ženy. Do Ostravy přijeli z celého kraje, tedy z dopravních inspektorátů jednotlivých územních odborů a Městského ředitelství policie Ostrava, dále z dálničních oddělení Ostrava, Mankovice a Frýdek-Místek a z oddělení silničního dohledu krajského ředitelství. Ani letos nechyběla komise, jejíž členové dbali nad pravidly soutěže a vše bodově hodnotili.

V pořadí první disciplínou bylo řízení silničního provozu na frekventované ostravské křižovatce, kde byla vypnuta světelná signalizace. Policisté předvedli, jak dokáží usměrnit provoz a hodnoceni byli mimo jiné za vystupování při převzetí a předání křižovatky, pohyb v křižovatce a přesnost a srozumitelnost pokynů. Křižovatka byla shodná jako v jiných letech. Tvoří ji několik jízdních pruhů, přechody pro chodce, přejezd pro cyklisty a nechybí projíždějící tramvaje. Pro soutěž z dopravně technického hlediska tedy jednoznačně vhodná.

Po někdy až adrenalinových chvílích absolvovali policisté teoretickou část soutěže, kdy v určeném časovém limitu prokazovali odbornost při testech (primárně) z dopravních předpisů. Pokračovali druhou disciplínou praktické části spočívající v jízdě zručnosti a techniky jízdy. Na ostravském polygonu předvedli, jak si poradí při jízdě na mokré ploše, při slalomové jízdě, bodováni byli rovněž v přesnosti a rychlosti při parkování nebo otáčení vozidla ve stísněném prostoru.

Vítězem Regulovčíka roku 2023 je prap. Ing. Jakub Demel z oddělení silničního dohledu krajského ředitelství, druhé místo patří pprap. Ondřeji Monsportovi z dopravního inspektorátu Nový Jičín a třetí místo obsadil prap. Lukáš Chovanec z dopravního inspektorátu Nový Jičín.

Kolegové, kteří obsadili 1. a 2. místo, budou reprezentovat naše krajské ředitelství na celorepublikové soutěži dopravních policistů (uskuteční se v září v Olomouci).

Policistům na stupních vítězů přináleží gratulace, všem ostatním poděkování za účast a vynikající výkony. Patří se také poděkovat všem, kteří poskytli podporu a součinnost při pořádání soutěže.

Foto: MSK

Foto: MSK

Foto: MSK

Foto: MSK

Foto: MSK

Foto: MSK