MSK | Spravování svěřených dálnic a silnic I. třídy obnáší mimo jiné udržování pořádku. Nepopulární sběr odpadků v Moravskoslezském kraji probíhá celý rok, jen loni Správa Ostrava zajistila úklid 550 tisíc metrů čtverečných ploch svěřených do péče Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Foto: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Součástí údržby bylo odstranění 35 černých skládek a bezdomoveckých osad, rukama pracovníků prošlo 70 tun různorodého odpadu. Výjimkou není nález 200 kusů pneumatik, nábytku nebo zbytků po krádežích.  

Téměř nekončící úklid v roce 2022 prováděla firma disponující podporou uplatnění osob, které mají dlouhodobý problém najít práci. Výběrové řízení společnosti zaměstnávající znevýhodněné pracovníky odpovídá principům odpovědného vypisování veřejných zakázek dle předpisů ŘSD ČR.

Zdroj: Miroslav Mazal, tým komunikace Ředitelství silnic a dálnic ČR

Foto: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Foto: Ředitelství silnic a dálnic ČR