MSK | Nejméně ve 13 případech měli svěřit dodavatelé z různých států Evropy k přepravě své zboží v hodnotě přesahující 43,5 milionu korun dopravní firmě z Moravskoslezského kraje, a to díky kladným referencím na ni. Netušili, že byly účelově předem vytvořené. Zboží ale již nedorazilo ke svým příjemcům. Krajští kriminalisté specializující se na závažnou trestnou činnost hospodářského charakteru obvinili po náročném prověřování trojici mužů. Případ má mezinárodní přesah.

Foto: Policie ČR

Kriminalisté se zhruba před rokem začali zabývat možným podvodným jednáním při přepravě zboží. Informace začaly směřovat k přepravní firmě s licencí pro mezinárodní kamionovou přepravu z našeho kraje, která si měla nabídky přeprav zboží nacházet na burzách nákladů. Kriminalisté se na počátku zabývali jedním podezřelým transportem, postupně však prověřovali další a další a nyní hovoříme o počtu nejméně 13. A detailní práce krajských analytiků pak vedla ke konkrétním třem mužům z našeho regionu.

Ze zadokumentovaných informací vyplynulo, že si muži měli nejdříve „připravit půdu“, a tak několikrát provedli naprosto bezproblémové kamionové přepravy od dodavatele k příjemci, čímž si získali kladné reference. Poté mělo dojít k převodu přepravní společnosti s licencí pro mezinárodní kamionovou přepravu na „bílého koně“ – jistého cizince, který však neumí číst a psát a dokonce nehovoří ani česky. Ten neměl o svém náhlém vlastnictví firmy ani ponětí. V loňském dubnu se pak měla akce rozjet – přepravní firma měla, stejně jako předtím, postupně reagovat na poptávky nic netušících dodavatelů. Ti jí svěřili k transportu například kávu, obuv či barevné kovy za celkových více než 43,5 milionu korun. Zboží ze zahraničí (například Polska či Rakouska) bylo naloženo, k odběratelům na místa vykládek (v Anglii, na Slovensku či v ČR) ale nikdy nedorazilo. Přepravní firma také přestala být kontaktní. Kriminalisté zjistili, že muži měli užívat různé krycí manévry, například odlišné registrační značky nežli přidělené či vícero mobilních telefonů. Zboží mělo končit v jistém skladu v Čechách a následně být prodáno.

Vzhledem k závažnosti případu vedli prověřování krajští kriminalisté z odboru hospodářské kriminality, kteří pracovali v úzké spolupráci s kolegy z oddělení hospodářské kriminality Územního odboru Frýdek-Místek. Cennou součinnost poskytovali specialisté z krajského odboru analytiky a kybernetické kriminality, přičemž díky rozsáhlé a velmi detailní práci analytiků byly „vyfiltrovány“ podezřelé osoby. Trestná činnost měla mezinárodní přesah, na prověřování se tak podíleli rovněž kriminalisté z různých koutů republiky, stejně tak kolegové z Policejního prezídia ČR specializující se na podvodné kamionové přepravy, kteří mimo jiného získávali cenné informace ze zahraničí. Nejen časovou náročnost prověřování dokládá rovněž nezbytné přibrání několika tlumočníků.

Na základě zadokumentovaných informací zahájil vrchní komisař trestní stíhání 3 mužů (53 let z Ostravy, 48 let z Českého Těšína a 53 let z Frýdku-Místku) pro zvlášť závažný zločin podvodu spáchaný organizovanou skupinou formou spolupachatelství, se škodou velkého rozsahu. Trestní zákoník stanoví za uvedené jednání trest odnětí svobody na pět až deset let. Soud rozhodl o vzetí obviněných do vazby.

Kriminalisté realizovali domovní prohlídky a prohlídky jiných prostor, při kterých zajistili například elektroniku a dokumenty. Vše bude podrobeno zkoumání primárně specialisty z odboru kriminalistické techniky a expertiz krajského ředitelství, ale také specialisty z Kriminalistického ústavu Policie České republiky. Jako výnos z trestné činnosti zajistili kriminalisté vozidlo v hodnotě milionu korun a jako náhradní hodnota za způsobenou škodu je zajištěna finanční částka v řádech statisíců korun.

Jak je výše uvedeno, trojice měla páchat trestnou činnost jako organizovaná skupina. Doplním, že například nejmladší muž, přestože nevykonával v té době výdělečnou činnost, pobýval v zahraniční turistické destinaci a obecně vedl nákladný život. Kriminalisté ve vyšetřování, které je v podstatě v samotném počátku, i nadále pokračují.

Zdroj: Policie ČR

Foto: Policie ČR

Foto: Policie ČR