MSK | Prostory ZZS MSK v ostravském Zábřehu hostily v pondělí 27. února studenty Univerzity třetího věku. Jednalo se již o čtvrtý ročník studijního programu Etudy první pomoci, který realizuje Lékařská fakulta Ostravské univerzity. Studenti během dvou semestrů absolvují celkem dvanáct setkání, zaměřených na výuku první pomoci, a to včetně praktických nácviků jejího poskytování. 

Foto: ZZS MSK

V rámci výuky na zdravotnické záchranné službě se studentům věnoval její ředitel, MUDr. Roman Gřegoř, který je seznámil s organizací a fungováním přednemocniční neodkladné péče, stejně jako problematikou linek tísňového volání. Poté se studentům záchranáři dále věnovali při představení sanitních vozidel a jejich přístrojového vybavení, součástí výuky byla také návštěva hangáru a prohlídka vrtulníku letecké záchranné služby.    

 

Studenti Univerzity třetího věku, jak se opakovaně ukazuje, jsou nejen velmi pozornými posluchači se zájmem o studovanou problematiku, ale také zdatnými diskutéry, kteří kladou přednášejícím množství konkrétních otázek.   

 

Zdroj: Lukáš Humpl, tiskový mluvčí ZZS MSK