BRUNTÁL | Program výuky byl zaměřen především na bezpečnost a ochranu života a zdraví v případě požáru či jiné mimořádné události. Příslušníci HZS MSK se na teoretickou výuku i praktické ukázky, včetně likvidace požáru oleje na kuchyňské pánvi, podrobně připravili.

Foto: HZS MSK

Senioři se zdokonalili především v nahlašování požáru na tísňová čísla, naučili se lépe porozumět systému varování a vyrozumění obyvatelstva v krizových situacích, již vědí, co si zabalit do evakuačního zavazadla a jak se chovat v případě evakuace. Po návštěvě bruntálských hasičů už znají význam požárního hlásiče a postupy při poskytování první pomoci včetně možnosti využití automatizovaného externího defibrilátoru (AED).

Studenti se zajímali o organizaci výjezdu k zásahu počínaje vyhlášením poplachu až po návrat zasahující jednotky hasičů zpět na stanici, ale také o činnosti vykonávané v čase, kdy hasiči právě nezasahují u mimořádných událostí a prožívají svůj „druhý život“ na hasičské stanici…

Ukázka hašení hořícího oleje v kuchyňské pánvi, kdy hasiči pro představu předvedli i zjevně špatný postup hašení plamene v pánvi nalitím vody do oleje, byla jistě přínosným zážitkem v již tak nabitém odpoledni.

Zdroj: HZS MSK

Foto: HZS MSK