MSK | Také moravskoslezští policisté se v pátek minulého týdne a včerejší den (pondělí) připojili k mezinárodní dopravně bezpečnostní akci ROADPOL. Zaměřili se primárně na zákaz požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek. Kontrolovali současně dodržování dalších dopravních předpisů a pravidel souvisejících s provozem na pozemních komunikacích. 

Foto: Policie ČR

Policisté měli jednotlivá stanoviště na území celého Moravskoslezského kraje. Do akce bylo v součtu za oba dny nasazeno téměř 500 policistů ze služby dopravní i pořádkové policie.

„Do této dopravně bezpečnostní akce se aktivně zapojili také policejní preventisté našeho krajského ředitelství. Ve spolupráci s kolegy z dopravních inspektorátů kontrolovaným řidičům zdůrazňovali nutnost dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek v souvislosti s řízením motorového vozidla. Dále také připomněli základní pravidla týkající se silničního provozu platná na území České republiky,” uvedla mluvčí policie Soňa Štětínská.

Výsledky dopravní akce

Policisté zkontrolovali 3 386 vozidel. Zjistili celkem 519 dopravních přestupků, přičemž 480 z nich vyřídili v příkazním řízení (v souhrnné výši přes 200 000 korun). Příslušnému správnímu orgánu oznámili zbývajících 39 přestupků.

Při pohledu na konkrétní porušení dopravních předpisů zjistíme, že 29 řidičů usedlo za volant pod vlivem alkoholických nápojů a 10 pod vlivem jiných návykových látek. Nevyhovující technický stav mělo 116 vozidel. U 26 řidičů zaznamenali policisté překročení povolené rychlost jízdy. Bezpečnostní pásy nepoužilo 47 osob a ve 2 případech nebyl užit zádržný systém. Policisté zaznamenali rovněž 76 řidičů držících při jízdě v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení. Bez takzvané dálniční známky (tedy bez uhrazení časového poplatku) užilo zpoplatněný úsek komunikace 21 řidičů. Cyklisté se dopustili 13 přestupků a chodci 2 přestupků.

Zdroj: Policie ČR

Foto: Policie ČR