MSK | Speciální pořádková jednotka Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje mimo svých prioritních úkolů provádí zejména během sezóny také dohled nad bezpečností a dodržování plavebního pořádku na vodních tocích v rámci Moravskoslezského kraje. Jedná se zejména o vodní díla Slezská Harta, Těrlicko a Žermanickou přehradu.

Foto: Policie ČR

Policisté se zde zaměřují na kontrolu motorových člunů, vodních skútrů a plachetnic. Kontrolují jejich technický stav, doklady potřebné k provozu a řízení uvedených plavidel a provádí kontroly na přítomnost alkoholu v dechu u vůdců plavidel. Zaměřují se také na kontrolu na úseku rybářského zákona, případnou pomoc plavcům a dohlížejí na veřejný pořádek.

Na vodním díle Slezská Harta je zakázáno používat plavidla se spalovacím motorem včetně plachetnic, které mohou používat za nepříznivého počasí pouze elektromotor. Činnost na této přehradě je proto právě zaměřena zejména na kontrolu plachetnic, jejich technického stavu a vybavení, a také na to, zda jsou plachetnice, které podléhají zákonu řádně označené evidenčním číslem. Policisté kontrolují osoby, které řídí tyto plachetnice, zda nejsou pod vlivem alkoholu a zda mají doklady potřebné k provozu a řízení těchto plavidel. S pracovníky rybářské a lesní stráže se hlídky zaměřují na kontroly rybářů a parkovaní vozidel kolem přehrady.

Na vodních dílech Těrlicko a Žermanice je povolena plavba motorových skútrů, pouze však na vodním díle Těrlicko je vyhrazena plavební dráha pro motorové čluny, vodní skútry a vodní lyžaře. Jen zde se mohou pohybovat neomezenou rychlostí ovšem jen v případě, že jsou dále než padesát metrů od břehu. Při jakémkoliv zjištění přestupku na vodní ploše řeší policisté tento přestupek uložením pokuty v příkazním řízení nebo oznámením na Plavební správu v Přerově. 

Policisté speciální pořádkové jednotky ve spolupráci s pracovníky Povodí Odry provádějí také kontroly přehrad s ochranným pásmem typu 1, které slouží jako zásobárna pitné vody a je zde zákaz lovení ryb, koupání a také omezení přístupu k vodní ploše. V Moravskoslezském kraji se jedná o přehrady Kružberk a Šance. V náročném terénu hlídky kontrolují, zda nedochází k porušování vodního zákona.

V letošní sezóně byly provedeny téměř dvě desítky dozorových činností a několik akcí Bezpečně u vody, na nichž se společně s policisty speciální pořádkové jednotky podíleli policisté z obvodních oddělení Bruntál, Těrlicko a Nošovice, policejní preventisté, pracovníci Státní plavební správy v Přerově a pracovníci z rybářské a lesní stráže. Zároveň v průběhu měsíce května došlo také na součinnostní cvičení policistů ze speciální pořádkové jednotky s policisty obvodních oddělení na vodním díle Slezská Harta, které bylo zaměřeno na záchranu a evakuaci osob z výletní lodi. 

K vybavení policistů této jednotky patří mimo jiné i pracovní loď se speciálním sonarem, gumový člun a rafty, které jsou vhodné pro hlídkovou činnost na vodních plochách a k pátracím akcím. Kromě hlídkové činnosti v rámci akce Bezpečně u vody vykonávají policisté speciální pořádkové jednotky také dohled při sportovních událostech, které se konají na vodních plochách např. závody dračích lodí nebo závody dětských plachetnic.

Zdroj: Policie ČR

Foto: Policie ČR