MSK | V tomto týdnu se moravskoslezští policisté v rámci dopravně bezpečnostní akce zaměřili na několika místech v našem kraji na dodržování příslušných ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích ve vztahu k železničním přejezdům. Strážci zákona samozřejmě kontrolovali i dodržování všech dalších pravidel silničního provozu.

Foto: Policie ČR

Během třídenní akce policisté zkontrolovali více jak 250 vozidel a řešili 110 přestupkových jednání. Ve vztahu k samotným železničním přejezdům odhalili 57 přestupků. Nejčastějším prohřeškem bylo nedodržení povolené rychlosti na přejezdech a v jejich blízkosti, kdy 35 řidičů toto ustanovení zákona porušilo. Jedním z nich byl i řidič, který v blízkosti železničního přejezdu v Dolním Benešově na Opavsku „uháněl“ rychlostí 80 km/h místo povolené padesátky. Jeho jednání policisté zadokumentovali a oznámili k projednání příslušnému správnímu orgánu. Dalších 21 řidičů nerespektovalo dopravní značení „Stůj, dej přednost v jízdě“ umístěné před železničním přejezdem a v jednom případě řidič nerespektoval výstrahy přejezdového zabezpečovacího zařízení.

 

Mezi dalšími nejčastějšími přestupky bylo držení telefonu za jízdy ve 25 případech a 8 vozidel mělo nevyhovující technický stav. V jednom případě řidič nepoužil bezpečnostní pás a v dalším případě zádržný systém. Posilněni alkoholem usedli za volant 2 řidiči.

 

Policisté vyřešili blokově příkazem na místě celkem 107 přestupků v celkové výši téměř 63 tisíc korun. Další 3 přestupková jednání oznámili příslušnému správnímu orgánu.

Zdroj: Policie ČR

Foto: Policie ČR

Foto: Policie ČR

Foto: Policie ČR