MSK | Informace o nedostatku krve v krevních centrech v našich srdcích nezůstala lhostejná, proto se nejen policisté, ale i civilní zaměstnanci z Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje semkli a dobrovolně darovali krev. Slova „pomáhat a chránit“ nepoužíváme zbytečně. Uvědomujeme si, že krev je nejcennější tekutina, kterou máme, a proto jsme se rozhodli vyjádřit ochotu a pomoci tímto způsobem zachránit nejeden lidský život. 

Foto: Policie ČR

Dalším významným datem, kdy se policisté zapojili již po páté do kampaně 
„Daruj krev = zachraň život“, bylo pondělí 20. listopadu 2023. Znovu jsme mohli vyjádřit, že tu jsme pro veřejnost i touto formou. V Krevním centru ve Fakultní nemocnici Ostrava se sešlo okolo šesti desítek policistů a civilních zaměstnanců, a to nejen z řad letitých dárců. Téměř dvacet z nás byli prvodárci. V krevním centru čekal velice příjemný personál, který nás po celou dobu doprovázel. Dárcům se dostalo také poděkování z úst pana ředitel Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje brig. gen. Mgr. Tomáše Kužela, ale také k dárcům promluvili a poděkovali pan ředitel Fakultní nemocnice Ostrava MUDr. Jiří Havrlant, MHA,  tak paní primářka doc. MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D., MHS a v neposlední řadě zazněla také slova poděkování z úst Naděždy Kalužové, která se za krevní centrum spolupodílela na organizaci. Příjemným zpestřením, které na policisty a ostatní dárce čekalo, byla možnost si přeměřit svůj zrak a také zjistit obsah tuku, svalové hmoty a vody v těle. Malé dárečky a informace měli  zde nachystané zástupci Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra.

Jsme rádi, že jsme se mohli společně zapojit, podpořit prospěšnou věc a pomoci zachránit nejeden lidský život. Budeme se těšit na další společnou akci, kterou plánujeme na úterý 23. DUBNA 2024 a všem zúčastněným DĚKUJEME!!!

Zdroj: Policie ČR

Foto: Policie ČR

Foto: Policie ČR

Foto: Policie ČR

Foto: Policie ČR

Foto: Policie ČR

Foto: Policie ČR

Foto: Policie ČR

Foto: Policie ČR

Foto: Policie ČR