MSK | Moravskoslezský kraj spustil v pondělí 31. července 2023 v 10:00 příjem žádostí o poskytnutí kotlíkové dotace. Páté kolo výzvy kotlíkových dotací je poslední před účinností zákazu provozu kotlů, které nesplňují alespoň 3. třídu – provoz těchto topenišť bude zakázán od 1. září 2024.

Foto: Plakát akce

Moravskoslezský kraj získal evropské prostředky na úhradu cca 1 300 výměn starých kotlů na pevná paliva 1. a 2. třídy za tepelné čerpadlo nebo kotel na biomasu (pelety a dřevo). Kotlíkové dotace jsou určeny pro rodinné domy, byty v bytových domech a trvale obývané rekreační objekty, v kterých bydlí starobní důchodci, invalidní důchodci 3. stupně a občané, kteří pobírají příspěvek na bydlení. Žadatelé mohou získat až 180 tisíc Kč na teplené čerpadlo nebo 130 tisíc Kč na kotel na biomasu, každý žadatel navíc může získat příspěvek Moravskoslezského kraje ve výši 7 500 Kč. Na provedení výměny má úspěšný žadatel 2 roky.

Podmínky programu a žádost k vyplnění naleznete na stránkách programu a na stránkách Moravskoslezského kraje.

Zdroj: MSK