MSK | Moravskoslezský kraj dlouhodobě podporuje dobrovolné hasiče. Kromě finančních příspěvků na zajištění akceschopnosti, nákup cisternových stříkaček či rekonstrukce zbrojnic dodává dobrovolným hasičům také speciální technické vybavení a osobní ochranné prostředky. Zástupci dobrovolných hasičů a obcí, které je zřizují, si dnes převzali materiál za zhruba 3,3 miliony korun.

Foto: MSK

„Dnešní setkání s dobrovolnými hasiči vnímám nejen jako samotné předání vybavení, které pro ně Moravskoslezský kraj pořídil. Tato slavnostní událost je pro mě taky skvělou příležitostí dobrovolným hasičům osobně poděkovat za jejich práci, která je pro celou naši společnost velmi důležitá. Cením si jejich pomoci při požárech i dalších mimořádných událostech, stejně jako volnočasových aktivit pro děti a mládež. Činnost dobrovolných hasičů zvyšuje naši bezpečnost, ale také posiluje soudržnost v obcích, a za to jim rozhodně patří díky,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Jan Krkoška.

Hejtman připomněl, že zastupitelstvo kraje letos v září přikleplo dobrovolným hasičům také 29 milionů korun na rekonstrukce hasičáren, nákup cisternových stříkaček nebo hasičských aut. Tuto podporu získalo pro dobrovolné hasiče 24 obcí z Moravskoslezského kraje. V rámci slavnostního setkání si celkem 46 zřizovatelů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Moravskoslezského kraje převzalo technické prostředky v hodnotě 3,3 miliony korun.

„Dobrovolní hasiči od kraje získali hasičské ochranné přilby, které jsou oproti jiným přilbám lehčí, což hasiči ocení hlavně při časově náročných zásazích. Přilby zajišťují díky odvětrání cirkulaci vzduchu, což je důležité v prostředí s vysokými teplotami. Taky jsou uzpůsobené pro lepší prostorovou a sluchovou orientaci hasičů. Dále jsme předali batohové sady pro hašení lesních požárů, které umožňují zásahy i v hůře přístupném terénu. Hasiči si také převzali páteřní vyprošťovací desky používané pro šetrný transport zraněných při nehodách, ale také třeba z vodní hladiny. Věřím, že všechny tyto prostředky dobrovolným hasičům v jejich záslužné práci dobře poslouží,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje Jan Krkoška a upřesnil, že 188 přileb v celkové hodnotě 700 tisíc korun bylo rozděleno mezi 44 jednotek, 44 batohů za skoro 1,7 milionu korun šlo mezi 44 jednotek a 28 jednotek dobrovolných hasičů dostalo po jedné vyprošťovací desce, ty celkem krajský rozpočet stály 913 tisíc korun.

Zdroj: MSK

Foto: MSK

Foto: MSK

Foto: MSK

Foto: MSK

Foto: MSK