MSK | Moravskoslezský kraj se už sedmým rokem zapojil do projektu Obědy do škol. Nabízí školám, aby si zažádaly o příspěvky na obědy pro děti ze sociálně slabších rodin. Letos mohou mít zdarma obědy kromě dětí z mateřinek a základních škol také středoškoláci. Moravskoslezský kraj na tento projekt získal z evropských zdrojů 63 milionů korun, dalších 7 má alokováno ve svém rozpočtu. Tyto peníze jsou určené na tento a příští školní rok.

Foto: Ilustrační Pixabay

Na bezplatné stravování mají nárok děti z rodin pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi, tedy příspěvek na živobytí nebo doplatek na bydlení. Školy, které se ve druhém pololetí tohoto školního roku zapojí, mohou při doložení všech potřebných formalit zažádat o proplacení obědů zpětně i za první pololetí. V první výzvě získalo dotaci celkem 79 škol, bylo mezi nimi 11 krajských, 66 obecních a 2 soukromé církevní školy. Celkem jim bylo na první pololetí přiděleno téměř 11 milionů korun, pro druhé pololetí je ve druhé výzvě na bezplatné obědy připraveno 20 milionů. Moravskoslezský kraj bude v projektu pokračovat i ve školním roce 2024/2025.

Krajský úřad přijímá žádosti od 13. do 27. listopadu 2023. Projekt Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi je financovaný z Operačního programu Zaměstnanost Plus, který má na starosti Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Zdroj: MSK