OPAVSKO, KYJOVICE, PRAHA (FOTO) | Nejvyšší ocenění v oblasti školství za rok 2021 obdržela pedagožka Miroslava Rychtářová ze Základní školy a Mateřské školy v Kyjovicích na Opavsku. Stalo se tak v úterý 24. srpna 2021.

[foogallery id=”40727″]

Z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy převzala Medaili 1. stupně dlouholetá a oblíbená pedagožka Miroslava Rychtářová ze Základní školy a Mateřské školy v Kyjovicích na Opavsku. Nejvyšší ocenění v oblasti školství v ČR obdržela za dlouhodobou a vynikající pedagogickou činnost.

„Velmi si vážím učitelů, jejichž činnost má přesah i do společenského, kulturního a sportovního rozvoje regionu, ve kterém působí. To je případ paní učitelky Miroslavy Rychtářové z Opavska, které jsem předal Medaili ministerstva školství 1. stupně za dlouhodobé a vynikající působení v oblasti školství,“ řekl redakci zpravodajství STA Bruntálsko ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga.

Významná událost se uskutečnila v Sale terreně Valdštejnské zahrady v Praze. Ocenění pro Miroslavu Rychtářovou bylo velkým překvapením. „Když jsem byla pozvána na předávání Medailí MŠMT, byla jsem mile překvapená. Ocenění si nesmírně vážím. Slavnostní událost jsem si moc užila. Považuji to zhodnocení mé celoživotní pedagogické praxe. Děkuji všem za podporu,“ závěrem prozradila oceněná dlouholetá pedagožka Miroslava Rychtářová.

MIROSLAVA RYCHTÁŘOVÁ

Je dlouholetou pedagožkou. Ve školství působí již 39 let. V současné době je vedoucí učitelkou v mateřské škole při ZŠ a MŠ Kyjovice. Pracuje se starší věkovou skupinou dětí, kde se intenzivně věnuje přípravě dětí na zdárný vstup do základní školy. Má zájem se neustále vzdělávat a rozšiřovat své znalosti v oblasti předškolního vzdělávání. Využívá poznatky z dosavadní dlouholeté praxe, ale zároveň neváhá zařazovat do předmatematických představ prvky Hejného metody. Snaží se o rozvoj v oblasti environmentálního vzdělávání. Uplatňuje v práci s předškolními dětmi nové metody v předčtenářské gramotnosti.

Velkou pozornost také zaměřuje na vzdělávání dětí v oblasti polytechnického a výtvarného vzdělávání. Opakovaně se zapojuje s dětmi do projektu Srdce s láskou darované a již několikrát získala s dětmi přední místa a zvláštní ceny od předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Miroslava Rychtářová se soustředí také na umělecké vzdělávání dětí, mládeže i pedagogů v regionu. Významně se zapojuje do společenského, kulturního i sportovního rozvoje opavského regionu.

Medaile MŠMT je nejvyšším oceněním za pedagogickou práci, a to od roku 1997. Udělují se za významnou pedagogickou, výchovnou, vědeckou nebo uměleckou práci, dlouhodobé a vynikající působení v resortu školství nebo za mimořádně záslužný čin při zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání v České republice. Uděluje se ve dvou stupních, a to 1. stupně (stříbrná) a 2. stupně (bronzová).

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.