HOLČOVICE, MĚSTO ALBRECHTICE, PRAHA | Z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy převzala Medaili 1. stupně pedagožka Martina Tesařová ze Základní školy a Mateřské školy v Holčovicích. Nejvyšší ocenění v oblasti školství v ČR obdržela za dlouhodobou a vynikající pedagogickou činnost.

Foto: Radek Vráblík

Slavnostní předávání Medailí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy za rok 2020 bylo kvůli pandemii koronaviru přesunuto až na středu 18. srpna 2021. Významná událost se uskutečnila v Sale terreně Valdštejnské zahrady v Praze. Z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy převzala Medaili MŠMT 1. stupně pedagožka Martina Tesařová ze Základní školy a Mateřské školy v Holčovicích. Diplom jí předal zástupce náměstka pro řízení sekce vzdělávání a mládeže Jaromír Beran.

„Medaile ministerstva školství 1. stupně je udělována za dlouhodobé a vynikající působení v oblasti školství. Moc si vážím práce pedagogů, jako je paní učitelka Martina Tesařová z Holčovic, kteří jsou ve svém působišti přínosem pro rozvoj dětí a mládeže a obohacují tak i region, ve kterém žijí,“ řekl redakci zpravodajství STA Bruntálsko ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga.

Když se dlouholetá a oblíbená pedagožka Martina Tesařová dozvěděla o významném resortním ocenění, nevěřila svým očím. Za pár měsíců si ho v doprovodu svého syna Pavla Tesaře osobně převzala s dalšími laureáty. Za loňský rok bylo oceněno celkem 57 pedagožek a pedagogů.

„Když mi přišla obálka z ministerstva školství, otevřela jsem ji a uvnitř byla pozvánka na předávání Medailí MŠMT. Byla jsem překvapená, zaskočená a ve výsledku i spokojená. Je to moc milé. Potěšilo mě to a vážím si nominace i ocenění. Je to v mém životě nejvyšší ocenění, které jsem obdržela za svou dlouholetou práci pro školství. Slavnostní ocenění v Senátu jsem si moc užila. Děkuji všem za podporu a ocenění!“ prozradila Martina Tesařová ze ZŠ a MŠ Holčovice.

Mgr. Martina Tesařová

Je dlouholetou pedagožkou a učitelkou prvního stupně. Na Základní škole v Holčovicích působí už od roku 1995. Již 23 let učí v první třídě všechny předměty. Je koordinátorkou Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO), koordinátorkou Školního vzdělávacího programu (ŠVP), metodičkou pro 1. stupeň základní školy a projektovou manažerkou školy. V krnovském regionu žákům přináší osvětu v oblasti vzdělávání (výuky) propojenou s přírodou, což je přínosem nejenom pro rozvoj dětí a mládeže v regionu, ale i naplnění aktivního života občanů v menších městech a na zdejších vesnicích. Martina Tesařová si v roce 2019 splnila jeden ze svých dalších cílů a dovedla ho do zdárného výsledku – s ředitelkou školy Mgr. Janou Válkovou otevřela nově vybudovanou přírodní zahradu, která obohacuje výuku místním i okolním žákům a pedagogům.

 

Foto: Radek Vráblík

Medaile MŠMT je nejvyšším oceněním za pedagogickou práci, a to od roku 1997. Udělují se za významnou pedagogickou, výchovnou, vědeckou nebo uměleckou práci, dlouhodobé a vynikající působení v resortu školství nebo za mimořádně záslužný čin při zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání v České republice. Uděluje se ve dvou stupních, a to 1. stupně (stříbrná) a 2. stupně (bronzová).

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.