MSK | V Moravskoslezském kraji se vyskytnou silné bouřky s přívalovými srážkami a krupobitím. Během noci mohou bouřky přecházet ve vytrvalý déšť. Výstraha platí od sobotních 18. hodin do nedělních 6 hodin.


Očekává se ojedinělý výskyt silných bouřek s lokálními srážkovými úhrny kolem 30 mm, kroupami a nárazy větru kolem 70 km/h. Lokálně se očekává přívalový déšť s ojedinělým rozvodněním malých toků, zatopení podchodů, podjezdů, sklepů apod. Nárazy větru mohou lámat větve stromů. Nebezpečí mohou představovat také kroupy a blesky. Je třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty. Při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně. Vývoj a postup bouřek lze sledovat na výstupech z meteorologických radarů na internetu ČHMÚ nebo v aplikaci mobilního telefonu.

Zdroj: ČHMÚ