KRNOV | Od 1. listopadu bude mít Krnov městského architekta. Stal se jím Lubomír Dehner. Městu bude poskytovat konzultační a poradenskou činnost v oblasti architektury, urbanismu, územního plánování, životního prostředí a památkové péče v rozsahu čtyřiceti hodin měsíčně. Kontrakt byl uzavřen na čtyři roky, město plánuje na služby architekta po tuto dobu vydat maximálně milion korun.

Foto: ilustrační – Pixabay

„Věřím, že v osobě pana architekta Dehnera se podařilo vybrat kandidáta s bohatými zkušenostmi, úspěšnými realizacemi a zároveň se vztahem k městu Krnovu. Institut městského architekta nově zavádíme a to je výzva jak pro vedení města, tak pro pana architekta. Před námi je mnoho témat k řešení, například úprava Hlavního náměstí, oblast okolí synagogy a kostela sv. Ducha a její zprůchodnění, zástavba pozemků po bývalých kasárnách, příprava na zatraktivnění prostření vnitrobloků u starších bytových domů a na sídlištích, využití náplavek řek pro rekreační a sportovní aktivity a jejich propojení s cestami pro pěší a cyklisty. Služeb architekta budeme využívat k pomoci s přípravou projektů na odboru veřejných zakázek a najde se jistě i mnoho dalších témat k řešení, bude záležet na tom, jaké si stanovíme priority,“ uvedla radní Pavla Löwenthalová.

Lubomír Dehner je sice z Holasovic, ale s městem Krnovem úzce spolupracuje. Je členem komise pro architektonický a urbanistický rozvoj a ke Krnovu má i osobní vztah. „Maminka se zde vyučila tkadlenou, takže jsme ho navštěvovali více, než bližší Opavu. Bylo to město šedivé s omšelou architekturou, špinavé, neútulné, bez rozvoje a náležité údržby. Světlými okamžiky byly návštěvy příbuzných a poutě na Cvilíně. To se ale za posledních 25 let změnilo,“ říká Lubomír Dehner, podle nějž Krnov vyrostl do krásy a stal se sebevědomým, vlídným, klidným a kvalitním místem k životu a podnikání.

„Dnes je to město dvou tváří. Na jedné straně nádherná historická architektura, na druhé opuštěné průmyslové areály. Někde kvalitní a ucelené urbanistické soubory, jinde hluboké jizvy po zničených budovách z konce 2. světové války a slepá okna bývalých textilních továren. Kontrast historické zástavby a nových sídlišť, kontrast úprav veřejných prostranství i jednotlivých lokalit s různou sociální úrovní. Aby rozdíly nebyly tak výrazné, jsem připraven nejen ke spolupráci s vedením města a jednotlivými odbory městského úřadu, ale také k dialogu s občany. Chci propagovat dobré příklady a působit tak osvětově ve vztahu k odborné i laické veřejnosti,“ uvedl Lubomír Dehner.

Ing. arch. Lubomír Dehner je absolventem Střední průmyslové školy stavební v Opavě, obor pozemní stavitelství a Fakulty architektury VUT v Brně – obor urbanismus a územní plánování. Po krátkém působní ve Stavoprojektu Opava a OÚNZ Opava byl zaměstnán v podniku Drupos Ostrava, středisku Opava jako architekt – urbanista. Po celospolečenských změnách po roce 1989 začal podnikat a založil volné sdružení projektantů STUDIO-D. V roce 1993 se stal členem České komory architektů a po absolvování specializačního studia na Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně byl jmenován v roce 2004 předsedou Krajského soudu v Ostravě znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí a v oboru stavebnictví, odvětví stavby obytné a průmyslové.

Od roku 2004 je jediným společníkem a jednatelem projekční firmy STDIO-D Opava, s.r.o. Záběr ateliéru je široký, od urbanismu po stavby obytné, občanské a průmyslové. K jeho oblíbeným zakázkám patří zejména záchrana a obnova kulturních památek. Firma získala 1. a 2. cenu v soutěži Stavba Moravskoslezského kraje a rovněž dvě ceny a dvě čestná uznání v Opavské ceně J. M. Olbricha. Z oceněných staveb šlo například o výrobní a skladový areál společnosti LENA-hračky v Dolním Benešově, rekonstrukci knihovny v Holasovicích nebo novostavbu smuteční síně v Oticích. V nejbližším okolí Krnova projektoval středisko hasičské a záchranné služby ve Městě Albrechticích, knihovnu tamtéž nebo stavební úpravy zámku Linhartovy.

Zdroj: MěÚ Krnov