BRUNTÁL |  V listopadu minulého roku schválila Rada města demolici dvou zchátralých objektů v bývalých kasárnách – bývalé ošetřovny na ulici Pěší a holobytů na ulici U Stadionu.

Foto: MěÚ Bruntál

Záměrem Města je budovy zbourat v rámci postupného kultivování prostředí v bývalých kasárnách a hlavně předejít možnosti, že by zde v budoucnu vznikla nová ubytovací zařízení. Obě budovy jsou nevyužívané, vybydlené a v polorozbořeném stavu. Hyzdí své okolí a jsou nebezpečné pro pohyb osob v jejich blízkosti, především dětí.

Město na zbourání těchto ruin získalo dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj z podprogramu „Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách“. Cílem programu je připravit území tak, aby jej bylo možné využít k dalšímu rozvoji a zamezit tak vzniku oblastí se sociálním vyloučením. Z dotačního podprogramu město získá až 80 procent uznatelných nákladů.

Objekty budou zbourány už tento rok. Na ulici U Stadionu vznikne nová oddychová plocha se zelení a lavičkami a na ulici Pěší kromě oddychové plochy s posezením taky štěrková BMX dráha pro děti. Demolice zchátralých budov a následná regenerace těchto prostranství přispějí k tomu, že bude Bruntál zase o trochu hezčí.