KRNOV | Celkem osm objektů má v plánu v bývalých kasárnách postavit krnovská firma TGA Development, která zvítězila ve třech ze čtyř obálkových prodejních řízení na prodej městských pozemků. Kromě komerčního centra to bude šest bytových domů a jeden dům s pečovatelskou službou.

Foto: MěÚ Krnov

Projekt firma rozčlenila do několika etap, které chce dokončit během čtyř let. V první etapě postaví komerční objekt a dům s pečovatelskou službou, na nějž má záměr získat dotaci z ministerstva pro místní rozvoj. V dalších třech etapách by pak přišly na řadu bytové domy. „Harmonogram výstavby je docela ambiciózní. První etapu bychom chtěli mít do konce roku 2019 vystavěnou, poslední pak hotovou do prosince 2020,“ řekl zástupce firmy TGA Development Rostislav Koritar zastupitelům na jejich listopadovém zasedání, kde společně s architekty z projekční kanceláře STUDIO-D Opava záměr prezentoval.

Podle návrhu budou v objektu občanské vybavenosti umístěny nerušivé služby a restaurace, v jeho blízkosti se bude nacházet dětské hřiště. Ve středové zóně by pak měly vyrůst čtyři obytné domy s 54 byty, spojené do dvou řad. „Domy budou nabízet širokou skladbu bytů, zhruba od 60 do 95 metrů čtverečních. Polovina bytů bude určena k prodeji, druhá polovina k pronájmu. Domy budou vybaveny výtahem, ke každému bytu bude přidělená sklepní kóje a bude zajištěn dostatek parkovacích míst přímo v domě nebo přilehlém okolí,“ představil záměr Korytár.

Také zbývající pozemek, který se nachází ve směru k nádraží vpravo od komunikace, je určen pro bytovou výstavbu. „Naším záměrem je zde poskytnout kvalitní bydlení ve dvou bytových domech a jednom domě s pečovatelskou službou. Domy nabídnou 42 bytů, od 1+kk až po 3+kk. V domě s pečovatelskou službou bude 22 upravitelných bytů do 50 metrů čtverečních. Tyto byty budou určeny k pronájmu,“ upřesnil Rostislav Koritar.

Všechny domy budou respektovat charakter okolní historické zástavby, zejména její výškovou hladinu a architektonickou kvalitu. „Zástavba reaguje také na dva objekty jiného investora a dnešní komunikační síť. Její strukturou jsme se snažili vytvořit městské prostředí, ne sídliště, ale opravdu kus města,“ uvedl architekt Lubomír Dehner. Tomuto záměru je podřízeno nejen umístění jednotlivých budov, ale i architektonické řešení a návrh parteru. Prostory jsou rozděleny na uliční a vnitroblok, kterým sice prochází páteřní pěší trasa, ale i tak si zachovává svou intimitu a klid. „Důležitá je také úprava veřejného prostranství, dostatek zeleně, dětská hřiště, odpočívadla, mobiliář, veřejné osvětlení,“ doplnil architekt Lubomír Dehner.

V souvislosti s veřejným prostranstvím zástupce firmy zdůraznil, že veškeré kroky firmy v této oblasti vyžadují určitou součinnost města. „Na vlastní náklady chceme nechat zpracovat kompletní projektovou dokumentaci na veřejné prostranství, které ale bude nadále v majetku města. Rádi bychom proto celý projekt veřejného prostranství realizovali v koordinaci se všemi dotčenými odbory městského úřadu a pak ho bezúplatně převedli na město. Samozřejmě, že celý tento záměr vyžaduje i nutné investice ze strany města, a chtěl bych vás požádat, aby se město v roce 2018, 2019, popřípadě 2020, připravovalo na, že se toto veřejné prostranství bude muset zkulturnit, uvést do patřičného stavu,“ uzavřel Rostislav Koritar.

V současnosti město společně se společností TGA Development připravuje návrh smlouvy o smlouvě budoucí kupní, která bude předložena zastupitelům k projednání na jednom z jejich nejbližších zasedání.

Pozemek pro bytovou výstavbu v bývalých kasárnách začalo město připravovat v předminulém volebním období, kdy byla v lokalitě také s pomocí evropských peněz vybudována potřebná infrastruktura. Poté se několik let město pokoušelo najít partnera, který by byl schopen lokalitu zainvestovat. Až minulý rok o pozemek projevila zájem společnost TGA Development. Město následně pozemek rozdělilo na čtyři části, které nabídlo k prodeji. O pozemky měly zájem tři firmy, které se zúčastnily prodejního obálkového řízení. Ve třech případech uspěla společnost TGA Development. v jednom firma Mia Casa.

Ta má záměr postavit dva bytové domy s celkem šestačtyřiceti nájemními malometrážními byty ve skladbě 1+1 a 1+kk, v nichž by komfortní bydlení mohlo získat šedesát seniorů. Plocha bytů nepřekročí 50 metrů čtverečních, mezi základní vybavení bude patřit kuchyňská linka, sporák a podobně. Deset bytů bude určeno pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. „Výstavbu jsme schopni zahájit v příštím roce a do dvou let ji ukončit. To znamená, že do konce roku 2019 bychom mohli byty nabídnout občanům Krnova,“ uvedl při zářijové prezentaci záměru zastupitelům zástupce společnosti Mia Casa Patrik Němec.

Zdroj: MěÚ Krnov