VRBNO POD PRADĚDEM | V pondělí 23. října se zástupci města zúčastnili Česko-polské konference Fondu mikroprojektů v Euroregionu Praděd, která se nesla pod heslem „Na křídlech spolupráce“. Konference se konala v hotelu Chrobry, v Pokrzywne.

 

Foto: MěÚ Vrbno pod Pradědem

 

Naše město bylo oceněno ve dvou kategoriích. V kategorii aktivní příjemce jsme ocenění získali díky realizaci pěti projektů za téměř 100 000 EUR. Ocenění v kategorii Partneři v Euroregionu Praděd jsme získali za mnohaletou spolupráci s partnerskou Gminou Glogówek.
Ocenění převzala místostarostka Vrbna, paní Iveta Pešatová, společně se starostou Glogówku, panem Piotrem Bujakem.
Za nejrychleji podanou žádost o platbu získalo ocenění i Kulturní, informační a vzdělávací centrum, které převzala ředitelka Pavla Müllerová.
Jaké projekty jsme v letech 2014-2020 zrealizovali?
“15 let spolupráce mezi Vrbnem a Glogówkem”
Díky projektu jsme uskutečnili společné aktivity v rámci obou radnic a částečně získali financování na slavnosti města v roce 2017.
“Bruslíme společně” a “Zimní tradice v pohraničí” 
Projekty se týkaly zimních tradic a sportovních aktivit. Město v letech 2018 a 2019 pronajalo mobilní kluziště a uspořádalo doprovodné kulturní akce.
“Zpřístupnění přírodních atraktivit na Cestě kolem vody” a “Zpřístupnění přírodních atraktivit Biocentra u rybníků”
Díky těmto projektům jsme v roce 2022 zrealizovali stezku s názvem Cesta kolem vody.
Zdroj: MěÚ Vrbno pod Pradědem