KRNOV | Tři miliony korun poskytne město Krnov na zpevnění vzletové a přistávací dráhy na krnovském letišti. Rozhodli o tom zastupitelé na svém březnovém zasedání.

Foto: MěÚ Krnov

Zohlednili skutečnost uvedenou v žádosti spolku, že na celkových nákladech ve výši sedm milionů korun se podílí třemi miliony Moravskoslezský kraj a zbytek uhradí ze svých prostředků žadatel.

Letiště Krnov je veřejným vnitrostátním letištěm, které plní významnou roli v oblasti dopravní infrastruktury, cestovního ruchu a integrovaného záchranného systému. Jeho vlastníkem a provozovatelem je Aeroklub Krnov.

Zdroj: MěÚ Krnov