BRUNTÁLSKO | Od 9. ledna 2023, kdy byl vyhlášen nový program Nová zelená úsporám Light, pomohla MAS Hrubý Jeseník více jak 300 domácnostem v regionu k energeticky šetrnějšímu bydlení. Celkově tak žadatelé obdrželi přes 37 mil. Kč na dotacích, které převážně využili na výměnu oken za nová se 3 skly, nechali si zateplit půdu, střechu či fasádu. Od května také přibyla možnost si pořídit solární systém na ohřev vody, čehož i přes počáteční rozpaky využilo několik desítek žadatelů.

Foto: MěÚ Bruntál

Od 17. ledna letošního roku byl program po krátké pauze znovu spuštěn s několika změnami.

Kdo tedy může žádat?

Majitel či spolumajitel rodinného dmu, kde měl k 12. 9. 2022 trvalé bydliště a pobírá stejně jako další členové domácnosti starobní důchod, invalidní důchod III. stupně, či jako domácnost pobírají příspěvek na bydlení či nově přídavek na dítě.

Nejčastějším typem žadatelů jsou právě senioři žijící sami či s manželkou/manželem v jedné domácnosti.

Žadatelé tak mohou žádat až 150 000 Kč na opatření spojená s výměnou oken, dveří, zateplení půdy, střechy, fasády či podlahy a zároveň získat k tomu až 90 000 Kč na solární ohřev vody – fotovoltaický nebo termický systém. Celková dotace tedy může být až 240 000 Kč na jednu domácnost.

Novinkou je i možnost získat dotaci pro majitele bytů v osobním či družstevním vlastnictví. Zde je možné získat dotaci pouze na výměnu oken za předpokladu, že min. 75 % dalších bytů má již okna vyměněna. Okruh žadatelů zůstává stejný.

MAS pomáhá všem zájemcům s konzultací, vyřízením a podáním žádosti. Samotný výběr firmy, která zrealizuje opatření, je na samotném žadateli. Výhodou této dotace je poměrně nižší administrativní zátěž a dotaci žadatel obdrží dopředu. Na samotnou realizaci je pak celý rok.

Adresa kanceláře MAS je náměstí Míru 60/11 v Bruntále – vchod mezi Kafe Bybodlo a prodejnou s uzeninami.

Zdroj: MěÚ Bruntál