ČR | Ministerstvo práce a sociálních věcí od pátku 17. července do pondělí 20. července odeslalo zřizovatelům sociálních služeb přes 2 miliardy Kč na mimořádné odměny pro více jak 93 tisíc jejich zaměstnanců. Stále běží i druhé kolo dotační výzvy, díky které mají sociální služby příležitost získat dotaci a vyplatit odměny všem zaměstnancům, kteří po dobu krize, tedy mezi 13. březnem a 31. květnem pečovali o klienty. V dalším dotačním titulu je připravena také 1 miliarda Kč na pokrytí vícenákladů, které vznikly sociálním službám ve spojitosti s pandemií koronaviru.

Foto: Vláda ČR

„Pracovníci v sociálních službách ochránili ty nejvíce zranitelné skupiny lidí a jen díky jejich usilovné práci jsme dokázali zabránit masivnímu šíření nákazy v domovech pro seniory i v dalších službách. Za vytrvalost a snahu překonat náročné období si všichni zaslouží být skutečně odměněni. A já jsem za odměny opravdu tvrdě bojovala. Povedlo se a lidem
v sociálních službách jsem finanční ohodnocení zajistila, zřizovatelé dostanou prostředky na mimořádné náklady, které jim v souvislosti s koronavirem vznikly,“ říká ministryně Jana Maláčová.

Dotační výzva na mimořádné odměny pro zaměstnance v sociálních službách

V prvním kole dotační výzvy na mimořádné odměny, otevřeném od 13. května do 19. června obdrželo MPSV žádosti na podporu zaměstnanců v 4 394 z celkově 5 765 registrovaných sociálních služeb. Mezi více jak 93 tisíc pracovníků v sociálních službách tak bude na odměnách rozděleno celkem 2 030 394 917 Kč.

Aby se peníze na odměny dostaly i ke zbývajícím sociálním službám, rozhodla ministryně Maláčová o vypsání druhého kola této výzvy. Resort práce a sociálních věcí odhaduje, že o dotaci na mimořádné odměny si ve druhém požádají sociální služby pro dalších více než 30 tisíc svých zaměstnanců. Druhé kolo je stále otevřeno a sociální služby mají možnost podávat žádosti až do 27. července 2020.

Dotační titul na dofinancování zvýšených nákladů v souvislosti s COVID-19

Na dofinancování zvýšených nákladů, které sociálním službám vznikly v uvedeném období v souvislosti s pandemií koronaviru, je připravena další téměř 1 miliarda korun.

Zdroj: MPSV