BRUNTÁLSKO | V lednu 2023 odstartoval nový dotační program Nová zelená úsporám Light. Jak již název vypovídá, jedná se o velmi zjednodušenou formu získání dotace na energetické úspory v rodinných domech.

Foto: Plakát akce

Oprávněný žadatel je vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti, který zde má trvalý pobyt nejpozději k 12. 9. 2022, zároveň žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu a po dobu administrace žádosti starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo – žadatel v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti o podporu pobíral příspěvek na bydlení v dané nemovitosti (není nutné, aby jej pobíral po celou dobu).

 

Pokud jsou v domácnosti trvale nahlášeny jiné osoby, ale prokazatelně zde dlouhodobě nebydlí (např. dcera bydlí v cizině apod), lze tuto situaci řešit čestným prohlášením. Výjimku také mají nezletilé děti, studenti denního studia do 26 let či osoba pečující o člena žadatelovy domácnosti.

 

Na co lze zažádat:
Výměnu oken a vchodových či balkonových dveří
Zateplení fasády, či střechy, stropu pod nevytápěnou půdou či podlahy
Solární ohřev vody (termický či fotovoltaický systém)
Kolik mohu dostat:
Na opatření spojená s výměnou oken, dveří a zateplením části domu je možné předem získat až 150 000,- Kč, na každé opatření je jednotková cena (např. výměna oken 12 000 Kč, vchodových dveří 18 000 Kč, zateplení střechy 120 000 Kč, stropu pod půdou 50 000 Kč, podlahy 60 000 Kč a fasády 6 000 Kč za běžný metr.

Na solární systém ohřevu vody je dotace 90 000 Kč, celkově je tedy možné získat až 240 000 Kč.

 

Jak dlouho trvá vyřízení žádosti a kdy je nejzazší termín pro dokončení realizaci:
Samotná registrace žádosti zabere okolo 30 minut času, vyřízení žádosti pracovníky Státního fondu životního prostředí trvá zhruba měsíc a zhruba do dvou týdnů od rozhodnutí obdrží žadatel peníze – dotaci na svůj účet. Na realizaci opatření má pak 12 měsíců.

 

Kdo vyřizuje žádosti:
Žadatel si může podat žádost sám, avšak bude potřebovat odborný posudek s navrhovanými opatřeními. Ten vydává buď MAS (Místní akční skupina) Hrubý Jeseník se sídlem v Bruntále nebo centra energetického poradenství tzv. EKIS, který však v okrese Bruntále nemá sídlo ani pobočku.

 

Druhou variantou je, že základní poradenství a podání žádosti podají zaměstnanci MAS Hrubý Jeseník, která sídlí na nám. Míru 11 v Bruntále (vchod mezi obchodem s chlazenou drůbeží a uzeninami a kavárnou Kafe Bybodlo. Zde je však vhodné si domluvit předem schůzku buď telefonicky na číslech: 771 174 425, 739 202 532 nebo 773 140 096 nebo e-mailem: mashj@seznam.cz

 

K úspěšnému podání žádosti je nutné mít s sebou níže uvedené dokumenty, veškerá registrace probíhá v elektronické podobě. Registrace probíhá buď přes zřízení tzv. Identity občana – nutné ověření na CzechPointu (např. na poště) nebo jednodušší formou přes bankovní identitu, pro ty, co používají elektronické bankovnictví. Každopádně je nutné mít u sebe telefon, kde přicházejí kódy formou SMS a mít přístup na svůj e-mail, kde také přicházejí kódy.

 

Co musím doložit:
Potvrzení o příspěvku na bydlení/ důchodu (důchodový výměr či potvrzení od OSSZ) – nestačí složenka nebo výpis z účtu, kde je částka důchodu.
Potvrzení o vlastnictví bankovního účtu z banky nebo výpis z účtu (nestačí kartička z banky)
Fotografie (ne tištěné) současného stavu nemovitosti – např. původní okna, půda či fasáda

Veškeré informace včetně odkazů na Závazné pokyny, další doporučení naleznete na stránkách MAS Hrubý Jeseník – www.mashj.cz v odkaze Nová zelená úsporám Light.

Upozornění: MAS Hrubý Jeseník poskytuje pomoc s podáním a administrací žádostí a základní technické informace (základní parametry materiálu apod.) Samotnou realizaci či odbornou konzultaci a technické řešení si však žadatel musí zařídit sám (např. s odbornou firmou či osobou).

Zdroj: MěÚ Bruntál