KRNOV | Platby za komunální odpad či poplatek za psa, ale také například nájemné včetně služeb, mohou obyvatelé Krnova nově uhradit prostřednictvím platebního portálu, který najdou na úvodní stránce webu města Krnova.

Foto: Zdeňka Spurná

„Platební portál jsme zprovoznili v rámci zkvalitnění služeb pro klienty města Krnova. Jeho prostřednictvím může široká veřejnost platit úhrady vůči městu on-line platebními metodami, na které jsou zvyklí ze soukromoprávní sféry, a to prostřednictvím platebních karet či on-line bankovních tlačítek,“ vysvětluje Aneta Válková, vedoucí odboru správního.

Použití portálu je jednoduché a přehledné. Například při platbě za odpad stačí zadat své rodné číslo a systém následně zobrazí příslušná data k zaplacení. Městu Krnov, které platební portál provozuje, nejsou předávána žádná citlivá data týkající se prováděné platby (číslo karty, CVV kód), kromě informace o úspěšnosti či neúspěšnosti přijetí platby.

„Pro veřejnost dále připravujeme spuštění našeho Portálu občana, který rozšíří on-line služeb města,“ uzavírá Aneta Válková.

Zdroj: MěÚ Krnov